46.godina Radio Goražda: RADIO KOJI SE SLUŠA SRCEM

Hits: 291

Daleko su, za sadašnju generaciju novinara, montažera i realizatora koji sada u njemu rade, 1970-ta godina i 27.juli kada se prvi put u eteru pojavio signal Radio Goražda. Sjećanja na te pionirske dane jednog od najstarijih medija u BiH, među novinarima koji sa ovim radiom počinjali profesionalnu karijeru su naravno živa i draga.
I oni su radost povodom 46-tog rođendana Radio Goražda, 27. jula podijelili sa zaposlenima u RTV BPK Goražde u čijem sastavu je ovaj radio kao nezamjenjivi hroničar zbivanja i stalni gost u domovima brojnih slušalaca.
Radio koji traje.
Radio koji se sluša srcem.
Izvor – Glas Gorazda