VIDEO/ HAMID BAHTO: ZASLUŽUJE PODRŠKU

Hits: 2951

Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu na slobodnim teritorijama Istočne Bosne dolazi do formiranja vojnih jedinica koje vremenom okrupnjavaju tako da je već u maju i junu 1992. godine na ovim prostorima formirano 6 brigada: 1. fočanska, 1. drinska, 31. drinska udarna, 43. drinska, 1. rogatička i 1. višegradska brigada.
S obzirom da su ove teritorije potpadale pod zonu odgovornosti 1. korpus Armije RBiH a imajući u vidu da se komanda i većina snaga korpusa nalazila u opkoljenom Sarajevu, osjećala se potreba za formiranjem operativne grupe koja bi bila spona između jedinica na terenu i komande Korpusa.
Na tragu toga je u Goraždu 1. novembra 1992. godine formirana Operativna grupa Istočna Bosna. Prema odluci Štaba Vrhovne komande Armije RBiH od 22.10.1992. godine, uz TG Visoko i TG Igman i OG Istočna Bosna, koja treba da se formira, činiće sastav 1. korpusa ARBiH.
Naredbom predsjednika Predsjedništva RBiH od 13.januara 1995. godine formirana je komanda 81. divizije čime je ova OG preimenovana u 81. diviziju Armije RBiH.
Oktobra ‘94. naredbom državnog vrha u Goražde iz Sarajeva dolazi grupa oficira na čelu sa Sulejmanom Vranjem i brigadirom Hamidom Bahtom.
Bahto postaje komandant IBOG-a, a poslije  i  81. diviziju.

[huge_it_video_player id=”97″]

Neki ga osporavaju , stavljaju mu svašta na teret , sudili su ga , hapsili ga , i to sve vlast za koju se on borio ili bolje rečeno dio ljudi iz te vlasti .
Jedno je sigurno , general  Hamid Bahto imao je jako bitnu ulogu u odbrani Goražda i Istočne Bosne , to mu ne mogu nikako osporiti .
Sada je Hamid Bahto kandidat na predstojećim lokalnim izborima .
Kandidat je za Općinsko vijeće Novo Sarajevo ispred Stranke demokratske akcije na poziciji 6.
Evo prilike da  generalu Bahti Hamidu  barem malo damo satisfakcija za svu nepravdu koja mu je nanesena , osim toga on je to sigurno i zaslužio časno služeći svojoj Domovini.

 

Gorazde Portal, 20minuta.net