APSURD: JAVNA KUHINJA GORAŽDU JE NEOPHODNA, ALI VLAST NE ŽELI KVARITI IMIDŽ GRADA!

Hits: 914

Poslanik u Skupštini BPK Goražde Nihad Ćulov (SBB) ne odustaje od inicijative da u Goraždu bude otvorena javna kuhinja.  

Odvajanje od usta

Uprkos procjenama Centra za socijalni rad da bi njene usluge koristilo i mnogo lakše preživljavalo više od 100 siromašnih ljudi, aktuelna skupštinska većina, sa SDA na čelu, odbila je njegov amandman na budžet za ovu godinu kojim bi se osigurala sredstva za rad javne kuhinje u okviru Doma za stare i iznemogle osobe.

– Predložio sam da se sredstva sa svih kodova umanje za 0,1 posto i preusmjere za formiranje javne kuhinje. Gladnih ima, to jasno kaže analiza Centra, a bojim se da će ih biti još više, s obzirom na to da je Vlada u budžetu za 2018. godinu planirala povećanje nameta građanima kroz poreze, kazne, pa i otimanje prihoda od nižih nivoa vlasti. To znači da će jedan broj ljudi odvajati od usta kako bi punili budžet. Ovo je bio još jedan pokušaj ne bi li sit gladnom povjerovao, nažalost, bezuspješan – kazao nam je Ćulov.

Po uzoru na druge, veće i socijalno osjetljivije gradove u BiH i svijetu, otvaranje javne kuhinje za osobe koje nemaju dovoljno primanja i one koji zbog starosti ili bolesti nisu u mogućnosti da sami pripremaju hranu u svojim domovima predlaže se već duže vrijeme.

U prošloj godini, osim redovnih 200.000 KM, u Dom za stare i iznemogle osobe trebalo je biti uloženo dodatnih 50.000 KM za stvaranje uvjeta za rad javne kuhinje.

Lokalni političari

No, ovakve inicijative se opstruiraju jer lokalni političari ovu humanu ideju vide kao narušavanje imidža grada uprkos tome što u njemu značajan broj ljudi jedva preživljava.

AVAZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.