ASFALTIRAN DIO PUTA OKO GRADSKE DVORANE

Hits: 15

Načelnik Općine Goražde Muhamed Ramović danas je sa saradnicima posjetio radove na rekonstrukciji dijela puta oko Gradske dvorane, a kojI se odvijaju u sklopu Programa uređenja grada i prigradskih naselja.

„U sklopu Programa uređenja grada i prigradskih naselja, te održavanja puteva imamo oko 500.000,00 KM na raspolaganju. Već smo završili sa naseljem u MZ Vitkovići i desnu i lijevu obalu, zatim sada radimo na području MZ Goražde III. Građani su nam predložili, kao i uposlenici Sportske dovrane da bi bilo dobro asfaltirati ovaj dio, a i sami smo se uvidom u stanjem na terenu uvjerili u opravdanost ovoga projekta. Ovaj plato je bio veoma uništen i evo uspjeli smo staviti novi asfalt. Ukupna vrijednost iznosi oko 12.000,00 KM, s tim da smo uradili prilaz prema MSŠ Enver Pozderović na prijedlog direktorice gđe. Mule Imamović. Imamo još neke radove na platou škole Fahro Baščelija, a nakon toga prelazimo na MZ Goražde II, IV I MZ Goražde I. Završićemo sve što je predviđeno Odlukom općinskog Vijeća za 2016. godinu.

Cijena izgradnje ove dionice puta iznosi oko 12.000 KM, a finansiranje se vrši sredstvima obezbijeđenim iz Budžeta Općine Goražde.

gorazde.ba