BPK GORAŽDE U 2021.GODINI OČEKUJE FINANSIJSKU PODRŠKU OD VIŠIH NIVOA VLASTI

Prihvatanje zaključka  na prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2021.godinu na višim nivoima vlasti, na osnovu kojeg bi se uz kriterij broja stanovnika prema popisu iz 2013.godine na Bosansko-podrinjski kantona i Posavski kanton primijenio ponder dva kod raspodjele sredstava iz aranžamana sa MMF-om, u velikoj mjeri značajno je za naš kanton kada je u pitanju finansijska stabilnost budžeta BPK Goražde, uzimajući u obzir da je u 2020.godini, evidentan pad prihoda u budžetu našeg kantona.

U skladu sa usvojenim zaključkom Predstavničkog doma FBiH, prema riječima premijerke BPK Goražde Aide Obuće, našem kantonu bi bila dodijeljena finansijska sredstva na nivou prethodne budžetske godine.

„Ovaj vid podrške je od velikog značaja za sve građane BPK Goražde, kojim bi se obezbijedila finansijska sigurnost i stabilnost budžeta BPK Goražde, kao i stvaranje pretpostavki  za saniranje ekonomskih posljedica i pada prihoda, uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19. Ovom prilikom, u ime Vlade BPK Goražde, želim se zahvaliti našim predstavnicima u zakonodavnim tijelima FBiH koji zajedno sa Vladom FBiH nastoje  obezbijediti neophodnu grant podršku ovim prostorima. U tom pogledu, veoma je važno da nastavimo graditi partnerske odnose s višim niovima vlasti kako bismo osigurali da i u narednom periodu BPK Goražde ostane jedan od prioriteta za budžetsku podršku, ali i značajniju podršku projektima koji dolaze s ovih prostora. Konkretno, u 2021.godini očekujemo podršku zdravstvenom sektoru, jer su predviđena sredstva u budžetu za podršku kako kliničkim centrima, tako i onim kantonima koji nemaju kliničke centre, u što spada i naš kanton. Podrška našoj JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde je značajna ne samo u vidu nabavke opreme, već i servisiranja ostalih obaveza koje su ispred kantona, pa u konačnici i obaveza prema zdravstvenim radnicima koji su dali svoj veliki doprinos kada je u pitanju borba protiv virusa COVID-19. Zaista se nadam da ćemo uspjeti zajedničkim radom zastupnika u Predstavničkom domu i delegata u Domu naroda FBiH, nas u Vladi i Skupštini BPK Goražde , obezbijediti bolji položaj kada je u pitanju naš kanton unutar FBiH“-kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Podsjetimo, nacrt Budžeta  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2021.godinu predviđen je u iznosu od 39.524.000,00KM  i u proceduri je javnih rasprava, a nakon toga u formi prijedloga bit će dostavljen Vladi BPK Goražde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: