BPK GORAŽDE: PRAVNU POMOĆ NAMJENJENU SIROMAŠNIM U 2016 TRAŽILO 630 GRAĐANA

Hits: 1976

Zavodu za besplatnu pravnu pomoć BPK Goražde u 2016. godini obratilo se 630 građana, a pravna pomoć im je pružana kroz pravne savjete, detaljno informiranje o mogućnostima rješavanja određenog pravnog pitanja, sastavljanje svih vrsta pismena, tužbi, odgovora na tužbe i žalbe, prijedloge i prigovore, kao i kroz zastupanja pred nadležnim sudom.

– Imali smo 38 predmeta parničnog postupka, koji su se većinom odnosili na tužbe radi duga, tužbe za razvod braka, kao i tužbe koje proističu iz porodičnog zakona. Imali smo 90 predmeta upravnog postupka, gdje se većina odnosila na sastavljanje žalbe na rješenja prvostepenih organa, a u nekoliko slučajeva smo imali i zahtjev za pokretanje upravnog postupka – kazao je direktor Zavoda Muris Tatarin.

On je dodao da je u vanparičnom postupku evidentirano 28 predmeta, u izvršnom 33, dok se šest predmeta odnosilo na upravni spor. Evidentirana su i dva predmeta u prekršajnom postupku, koja su se odnosila na prekršaje maloljetnih osoba iz oblasti sigurnosti saobraćaja.

Pravni zastupnici Zavoda za besplatnu pravnu pomoć imali su i 32 ročišta pred sudovima. Tatarin je istaknuo da je u prošloj godini evidentiran određen broj predmeta vezanih za primjenu zakona o porezu na nepokretnosti RS.

Ovaj zakon stupio je na snagu 01.01.2016. godine i on je izazvao nezadovoljstvo velikog broja vlasnika nepokretnosti u RS zbog povećanja poreza.

– U konkretnom slučaju zakonom je propisan novi način obračuna poreza na nepokretnost koji je dosta nepovoljniji za vlasnike nepokretnosti. U praksi se dešavalo da je obračun poreza na nepokretnost za 2016. godinu i po desetak puta veći u odnosu na neke prethodne obračune. Zbog toga su vlasnici nekretnina iskoristili zakonsku mogućnost ulaganja pravnog lijeka protiv obračuna poreza na nepokretnost – pojašnjava Tatarin.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć Zavoda ostvaruju sva fizička lica s područja BPK Goražde čiji mjesečni prihodi po članu domaćinstva ne prelaze iznos od 35 posto prosječne neto plaće u FBiH u prethodnoj kalendarskoj godini, a koja nemaju nekretnine ili drugu imovinu kojom mogu podmiriti troškove postupka.

Besplatnu pravnu pomoć mogu dobiti i djeca bez roditeljskog staranja, osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost, duševno oboljela osoba smještena u zdravstvenu ustanovu, žrtva nasilja u porodici ili nasilja na osnovu spola za vrijeme dok je smještena u sigurnu kuću, te korisnik stalne novčane pomoći i uživalac najniže penzije, pod uvjetom da nema drugih članova porodičnog domaćinstva koji ostvaruju dodatna primanja.

AVAZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.