BPK GORAŽDE PRVI KANTON KOJI JE POMOGAO PRIVREDI I IMPLEMENTIRAO COVID-19 ZAKON

Hits: 31

Na sjednici je pored Izvještaja o radu za 2019.godinu i Programa rada Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde za 2020.godinu razmatrana i Informacija o implementaciji Zakona o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće.

Prema riječima ministra za privredu BPK Goražde Mensada Arnauta, Bosansko-podrinjski kanton Goražde je jedan od prvih kantona koji je uspješno implementirao Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih stanjem nesreće.

„Sredstva koja su  planirana  po Zakonu  o ublažavanju negativnih posljedica izazavanih stanjem nesreće takozvanim “ Covid zakonom“ u iznosu od 640.000 KM, a koja su namijenjena kao pomoć privredi  i obrtu u BPK-a  u potpunosti su implementirana.  Obuhvaćeni su svi oni privredni subjekti i  obrtnici koji su  imali  određene zabrane ili koji nisu radili u određenim mjesecima zbog poštivanja naredbi Federalnog i  Kantonalnog  štaba civilne zaštite, kao i oni privredni subjekti i obrtnici čiji rad nije bio zabranjen naredbama ali su zbog provođenja naredbi  imali otežane uslove rada, što je za posljedicu imalo pad prihoda. Svi oni dobili su podršku iz budžeta BPK Goražde, iznos od 406 KM po radniku za subvencioniranje minimalne neto plate.

Naši privredni subjekti i obrtnici imali su pravo na subvencioniranje na ime poreza i doprinosa  i po federalnom Zakonu o ublažavanju negativnih posljedica za mjesec: april , maj i juni.  Prema informacijama, u ovu namjenu utrošeno je 1.150.000 KM, kojem kada dodamo iznos od 640.000 KM, dobijemo iznos od 1.800 000 KM koji je na ime privrednicima i obrtnicima na području BPK Goražde dodijeljen kroz zakone o ublažavanju negativnih posljedica izazvanih pandemijom sa kantonalnog i federalnog nivoa“-ističe ministar za privredu BPK Goražde Mensad Arnaut.

gorazdeportal.com / bpkg.gov.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.