DATA PODRŠKA PROJEKTU IZGRADNJE PREČISTAČA OTPADNIH VODA

Hits: 95

Projekt izgradnje prečistača otpadnih voda za područje općina Goražde i Novo Goražde bila je tema o kojoj je danas razgovarano  na sastanku u Općini Goražde.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Bosansko-podrinjskog katnona Goražde predvođeni premijerom Emirom Okovićem, predstavnici Općine Goražde na čelu s načelnikom Muhamedom Ramovićem, predstavnica Ambasade Republike Češke u BiH Anesa Terza Vuković i predstavnik Češke razvojne agencije za BiH Štepan Šantruček, predstavnici Opštine Novo Goražde predvođeni načelnicom Milom Petković, te predstavnici HE „Višegrad,“ Javnog preduzeća za slivove rijeke Save i Javnog preduzeća „Vode Srpske“ iz Bijeljine.

Načelnik Ramović upoznao je prisutne da je Općina Goražde aplicirala sa Projektom izgradnje prečištača otpadnih voda prema Češkoj ambasadi u BiH, koja je iskazala interes za učešće u ovom projektu.

On je također istakao da je, prema zaključenom Ugovoru iz 1990. godine, obaveza HE „Višegrad“da sa 50 posto učestvuje u finansiranju izgradnje kolektora otpadnih voda na potezu Vitkovići – Goražde, odnosno Novo Goražde, te uređenju Pothranjenskog potoka.

Ostatak obaveza, kako je naglasio, bio bi podijeljen tako da nadležne vodne agencije učestvuju u procentu od po 20 posto, dok bi ostatak od 10 posto bio podijeljen na dvije lokalne zajednice.

screen-shot-2016-11-18-at-11-15-08-am

– Ovaj problem dugo traje. Mi smo imali nekoliko ranijih sastanaka pa stalo na tome, a evo sada konkretno počinjemo sa ovom aktivnosti i ona će dugo trajati“- naglasio je načelnik Ramović.

Premijer Oković ukazao je na izuzetan značaj ovog projekta, jer se radi u projektu zaštite životne sredine koji zauzimaju visoko mjesto na listi prioriteta za finansiranje.

– Generalno, danas je postavljena jedna problematika kad govorimo o Bosansko-podrinjskom kantonu i štetnosti utjecaja, ne samo hidroelektrane „Višegrad“ nego i hidroelektrane „Mratinje“ u kontekstu izgradnje ovog kolektora. Ono što je zaključak, jeste da se prevashodno izradi određeni Memorandum o saradnji koji će uključiti sve ove aktere i rezultirati određenim tijelom ili timom koji će ići u smislu prevazilaženja problema u kontekstu ovog projekta – kazao je premijer.

Koordinatorica za projekte razvoja saradnje pri ambasadi Češke Republike u BiH Terza Vuković istakla je da je BiH jedna od pet prioritetnih zemalja sa kojima Vlada Republike Češke sarađuje na razvojnim projektima. U ovom projektu, ta saradnja bi se ogledala kroz isporuku tehnologije i edukaciju za njeno korištenje.

Predstavnik Češke razvojne agencije kazao je kako bi projekat igradnje prečistača bio najveći projekat čiju implementaciju je Vlade Češke, do sada, podržala u BiH, kao i da je u Gradačcu , uz podršku ove agencije realizovan sličan projekt.

Načelnica Opštine Novo Goražde Mila Petković kazala je da je izgradnja prečistača otpadnih voda jedan od strateških projekata ove opštine, kojim bi se riješilo pitanje daljnjeg zagađenja vodotoka rijeke Drine i drugih manjih vodotoka, te pitanje štetnog utjecaja na biljni i životinjski svijet. U kontekstu ovog projekta, ona je također istakla značaj međuopćinske saradnje po pitanju zaštite životne sredine, kao i u drugim bitnim segmentima.

Predstavnici BPK-a Goražde i lokalnih zajednica dali su snažnu podršku ovom projektu, a daljnje aktivnosti na njegovoj realizaciji trebale bi biti omogućiene zaključivanjem Memoranduma o saradnji.

Izvor: bpkg.gov.ba