DIREKTORICA KCUS-a SEBIJA IZETBEGOVIĆ IZABRANA U SENAT UNSA

Hits: 1650

Zakon o visokom obrazovanju KS obuhvaća prava i obaveze nastavno – naučnog kadra iz Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kao iz svih ostalih visokoškolskih ustanova.

KCUS je vraćen, kao nastavna baza u sastavu Senata UNSA i predstavlja nastavnu i naučno-istraživačku zdravstvenu ustanovu u BiH. KCUS je bio članica Senata do 2014. godine kada je članstvo prestalo iz nepoznatih razloga.

klix.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *