FORMIRAN CENTAR ZA MLADE I OBRAZOVANJE, ALDIN DŽANANOVIĆ IZABRAN ZA PREDSJEDNIKA

Hits: 107

U Goraždu je osnovan Centar za mlade i obrazovanje  Bosansko –podrinjskog kantona  kojim će predsjedavati Aldin Džananović.

Berina Žigo u narednom periodu obavljat će funkciju predsjednice Skupštine udruženja dok  su u upravnom i nadzornom odboru  mladi koji participiraju u omladinskim udruženjima ovog kantona.

Vodilo se računa da je podjednaka spolna zastupljenost na funkcijama unutar udruženja.

Shodno Zakonu o mladima Federacije BiH obaveza je formirati krovno udruženje koje će objediniti sva omladinska udruženja, obezbjediti  prostor za rad gdje će mladi razvijati kreativne ideje. Centar za mlade uključuje i omladinska udruženja iz općina Foča i Pale u FBiH.

Centar za mlade pružat će podršku u radu omladinskim udruženjima  i podsticati ih na rad i djelovanje obzirom na sve izraženiju pasivnost i letargičnost u svim oblastima pa tako i u značajnijem organiziranju omladine.

rtvbpk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.