(FOTO) LARS – GUNNAR WIGEMARK RAZGOVARAO SA ZVANIČNICIMA BPK I GRADA GORAŽDA

Hits: 44

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini ambasador Lars-Gunnar Wigemark sastao se 18. jula u Goraždu sa predsjedavajućom Skupštine i premijerkom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Editom Velić i Aidom Obuća te ministrima u Vladi, kako bi razgovarali o aktivnostima vezanim za evropske integracije i obavezama ovog Kantona iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SPP-a).

Uz naglasak da će Vlada i Skupština Bosansko-podrinjskog kantona imati značajnu ulogu u pružanju podrške ispunjavanju međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, kako se navodi u Saopštenju Službe za odnose sa javnošću BPK Goražde, ambasador Wigemark podsjetio je učesnike sastanka na obaveze zemlje da provede pravne, administrativne, institucionalne i ekonomske reforme kao rezultat Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SPP).

Nakon podnošenja aplikacije za članstvo BiH u EU, Evropska komisija je objavila svoje Mišljenje i prateći Analitički izvještaj u kojem se navode reformski prioriteti za pristupanje zemlje Evropskoj uniji.Kako je istaknuto, period nakon izdavanja Mišljenja Komisije zahtijevat će od domaćih vlasti da pokažu djelotvornost, saradnju te političku i drugu odgovornost. Zbog složenog uređenja zemlje, koordinacija i saradnja među različitim nivoima vlasti ključna je za ostvarivanje konkretnih rezultata.

Stoga su Vlada i Skupština BPK Goražde pozvane da iskoriste ovaj zamah i aktivno se uključe u saradnju širom zemlje u cilju izrade sveobuhvatnog programa za usklađivanje sa propisima EU, utvrđivanje jasne raspodjele zadataka i bolje planiranje budućih koraka.

U koordinaciji i upravljanju procesom pristupanja zemlje EU ključna je uloga Direkcije za evropske integracije (DEI). Međutim, administrativni kapaciteti na svim nivoima za planiranje politika i koordinaciju pitanja koja se tiču EU, također trebaju biti osnaženi kako bi se osigurao adekvatan odogovor vlasti u Bosni i Hercegovini na Mišljenje EU i naknadne zahtjeve procesa pristupanja, poručeno je na današnjem sastanku u Goraždu – stoji u saopštenju.

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini ambasador Lars-Gunnar Wigemark sastao se i sa gradonačelnikom Goražda, dr.sci Muhamedom Ramovićem. Wigemark je u Goraždu položio cvijeće uz spomen obilježje ubijenoj djeci Goražda u periodu 1992 – 1995.godina.

novina “Glas Goražda”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.