(FOTO) MEĐU OSVAJAČIMA NAGRADA I OŠ “ MEHMEDALIJA MAK DIZDAR” IZ VITKOVIĆA

Hits: 442

Razvoj svijesti o društvenoj važnosti volontiranja počinje od najmlađih dana, a škola je na tom putu jedan od ključnih elemenata. Prepoznajući značaj školskog volontiranja Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA od 2011. implementira projekat „Volontiranje je cool!“.

Projekat ima za cilj da osigura bolje korištenje potencijala kojeg volontiranje ima u rješavanju problema lokalnih zajednica, te da volontiranje promoviše kao pozitivan, privlačan i društveno koristan način života mladih.

U ilidžanskom hotelu Hills, uz podršku Opštine Ildiža, 5. decembra 2017. održana je završna manifestacija projekta za 2017.godinu – “Galerija volonterizma” u kojoj su učestvovale i osnovne škole iz Bosansko podrinjskog kantona: “ Mehmedalija Mak Dizdar”, “Ustikolina”, Fahrudin Fahro Baščelija” i “ Hasan Turčalo Brzi”, a ukupno 47 škola iz različitih krajeva BiH.

Đaci OŠ “ Mehmedalija Mak Dizdar” nastavili su sa uspjesima na ovoj smotri volonterizma. Ekipa ove škole našla se među šest nagrađenih! Za uspješne rezultate i ideje koje su realizovali kreativnošću i volonterskim radom, nagrađeni su računarskom opremom.

Ovaj svake pažnje vrijedan uspjeh ostvarili su đaci Edis Zlatić, Irma Pjano, Fatima Peštek, Medisa Pašović, Amela Dedović i Elma Ratković, uz svestranu podršku koordinatora – pedagoga Amire Karčić i socijalnog radnika Ernisa Džemidžića.

– Naša škola već treću godinu učestvuje u ovom projektu i na završnom dijelu projekta, manifestaciji “Galerija volonterizma”. Prošle godine smo takođe osvojili nagradu – projektor koji je izuzetno vrijedan za naše brojne školske aktivnosti. Treba svakako podsjetiti da se završna smotra događa 5. decembra, dakle na Svjetski dan volontera. Sve su volonterske aktivnosti realizovane od septembra mjeseca do 5. decembra. Veliko je bogatstvo ideja, inicijativa i malih ali vrijednih projekata, koje su kreirali i realizovali mladi volonteri u Bosni i Hercegovini. Naših šest volontera koji su imali priliku da predstave školske volonterske aktivnosti samo su dio brojne volonterske grupe u našoj školi – kazala je Amira Karčić nakon prijema koji je za đake volontere i njihove koordinatore organizovala direktorica OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar”.
Karčić ističe bogat program volontiranja u ovoj školi, a za ovaj put izdvaja saradnju sa SOS organizacijom u BiH i Programom jačanja porodice, opremanje Kluba za roditelje i aktivnosti iz ovog Programa koje su i predstavljene tokom Galerije volonterizma u Ilidži.

Edis Zlatić, učenik devetog razreda bio je član školske ekipe koja je osvojila nagradu. Sretan je kaže zbog ovog uspjeha, ali i zbog prilike da na završnoj smotri upozna mnogo kolega volontera iz brojnih škola i čuje njihove ideje i prezentacije.

– Neke od naših aktivnosti koje smo predstavili su “ Učimo zajedno”, “Kreativnošću protiv nasilja”, “ Higijena je naš izbor”- pojasnio je Edis. – Nadam se da će ova naša pobjeda i nagrada podstaći i druge đake da nam se pridruže i podići svijest o tome koliko je volontiranje važno – kaže članica ekipe Irma Pjano, učenica devetog razreda.

Kroz projekat “ Volontiranje je cool” i završnu manifestaciju “Galerija volonterizma” koje, uz resorna ministarstva, podržava i Misija OSCE-a u BiH, zajedno sa školama, učenici se pripremaju da usvajaju, razvijaju i sa drugima dijele kvalitetan sistem vrijednosti i odgovornosti za zajednicu.

Novina “Glas Goražda”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *