(FOTO) „NE NASILJU NAD DJECOM I IZMEĐU DJECE“

Hits: 618

Rečenica iz naslova ovog teksta je sadržana u porukama sa letka koji su volonteri – đaci osnovnih škola dijelili sugrađankama i sugrađanima u Goraždu, tokom akcije odnosno mini kampanje kojom su obiježili 19. novembar – Svjetski dan prevencije nasilja nad djecom. Ovom su prilikom mladi aktivisti SEKE sa vršnjacima ali i starijima razgovarali o oblicima nasilja nad djecom, njegovim uzrocima i posljedicama. I ovom prilikom je poseban akcenat dat na potrebu svakodnevnog poticanja na razgovor o prevenciji nasilja, osobito među vršnjacima, ali i u porodici.

Irnes Bezdrob, učenik OŠ „ Fahrudin Fahro Baščelija“ kaže kako zna da ima i vršnjačkog nasilja, verbalnog posebno.

-Ja mislim da je danas najprisutnije nasilje putem interneta, na društvenim mrežama. Naši vršnjaci ne paze šta pišu u porukama i statusima, pa znaju da uvrijede jedni druge. Takođe i sami smo izloženi opasnostima koje se kriju na internetu. I zato i o tome roditelji treba više da brinu, kada i kako djeca koriste internet i koje stranice posjećuju – kaže Irnes.

Mladi aktivisti Udruženja SEKA u ovoj akciji, kazali su nam kako smatraju da su nasilje nad djecom i – preteške školske torbe za najmlađe đake, ponekad preobiman nastavni program, „neslane“ vršnjačke šale koje znaju da dovedu i do fizičkog sukoba…

Amina Sarajlić, stručna saradnica za rad sa djecom i mladima u Udruženju „ SEKA“ smatra da su teme nasilja nad djecom i vršnjačkog nasilja teme o kojima se treba svakodnevno razgovarati i preduzimati preventivne aktivnosti.
-Udruženje „ SEKA“ to već godinama radi u saradnji sa našim partnerima jer cijenimo da je takav pristup jedini opravdan i može donijeti rezultate. Dakle, takvim svakodnevnim i upornim djelovanjem možemo podizati svijest kod stanovništva da su svi oblici nasilja, a posebno nasilja nad djecom naša zajednička briga i problem, a prevencija tog nasilja društvena obaveza. SEKA i ove aktivnosti realizuje potpuno transparentno nastojeći da sa mladima budemo promotori i zastupnici akcija koje će i u ovoj oblasti donijeti pozitivne pomake- ističe Sarajlić.

Uz Svjetski dana prevencije nasilja nad djecom, Udruženje „ SEKA“ je ovim aktivnostima obilježilo i 20. novembar – Svjetski dan djeteta.

Novina “Glas Goražda”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.