FOTO/ PARTNER IZ BAHREINA PREDAN REALIZACIJI PROJEKTA CENTRA ZA UPRAVLJANJE OTPADOM TREŠNJICA, REALIZACIJA POČINJE USKORO

Hits: 1535

U Sarajevu je  održan sastanak između predstavnika Grada Goražde i kompanije BMC iz Bahreina, koji su investitori u projektu izgradnje Centra za upravljanje otpadom na Trešnjici, te koji su bili inicijatori ovoga sastanka.

Na samome početku, predstavnici BMC-a su izrazili spremnost da nastave projekat, te upoznali prisutne da je do odgađanja došlo iz objektivnih razloga koje niko nije mogao predvidjeti. Još jednom su istakli kako su finansijska sredstva obezbijeđena, te da su u potpunosti predani implementaciji projekta.

Gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović sa saradnicima upoznao je predstavnike kompanije BMC koji su osnivači partnera Grada Goražde u ovome projektu, firme Pristine d.o.o. sa trenutnim aktivnostima kada je u pitanju izgradnja pristupnog puta za Trešnjicu, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, te dobijanje svih potrebnih saglasnosti i dozvola za građenje na ovoj lokaciji.

Zadovoljni napretkom sa strane bosanskohercegovačkog partnera, Grada Goražde, predstavnici Pristine d.o.o. su istakli kako su oni spremni za početak radova, te da očekuju da se to dogodi do Bajrama, ukoliko ne dođe do nekih nepredviđenih okolnosti koje bi prolongirale početak radova.

Ovom prilikom gradonačelnik dr.sci. Muhamed Ramović je istakao: „Sretni smo što imamo priliku razgovarati sa svojim partnerima u realizaciji projekta izgradnje Centra za upravljanje otpadom na Trešnjici. Ohrabreni smo njihovim bezrezervnim opredjeljenjem da se u realizaciju projekta krene što prije i to će se dogoditi, po njihovim riječima, do Bajrama ili neposredno nakon toga. Mi smo sve procedure ispoštovali, te radimo na svim aktivnostima koje su naša ugovorna obaveza. Uspjeli smo dobiti neophodne dozvole i saglasnosti, a očekujemo da za dvadeset do mjesec dana, već imamo izgrađen put do lokacije Trešnjica. Mi smo od samoga početka bili, a i oni su u potpunosti predani realizaciji projekta, te se nadamo da će ovaj historijski projekat što prije da počne.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: