(FOTO) POČINJE GRADNJA OBALOUTVRDA NA RIJECI DRINI U GORAŽDU VRIJEDNA PREKO 10 MILIONA KM

Hits: 53

Obzirom da se dugo najavljivala realizacija projekta zaštite od poplava na rijeci Drini u FBiH, danas je i zvanično raspisan poziv za podnošenje ponuda za izgradnju obaloutvrda na rijeci Drini u Goraždu po lotovima i to LOT 1 sanacija desne obale rijeke Drine nizvodno od centra grada i LOT 2 sanacija lijeve obale rijeke Drine nizvodno od centra grada u sklopu pomenutog projekta.

Riječ je o Projektu koji finansira Svjetska banka putem Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA), a koji se odnosi na izgradnju obaloutvrda rijeke Drine od Vitkovića do entitetske granice, tačnije Opštine Novo Goražde, kao i Podhranjenskog potoka. Ukupna vrijednost Projekta za Grad Goražde je preko 10 miliona KM, s tim da će pored sredstava Svjetske banke, sa 2 miliona KM projekat sufinansirati i Agencija za vodno područje rijeke Save.

Muhamed Ramović, gradonačelnik Goražda

Da je riječ o veoma važnom Projektu za Goražde naglasio je gradonačelnik Muhamed Ramović, kazavši da je ovo jedan ogroman Projekat na kome se radilo već duže vrijeme i da mu je drago da će uskoro početi njegova realizacija.

Ono što treba naglasiti jeste da se Grad Goražde već duže vrijeme susreće sa problemom urušavanja obaloutvrda. Posebno se to stanje usložilo nakon poplava iz decembra 2010. godine koje su zadesile naš grad. Nakon poplava urađen je elaborat o uzrocima i posljedicama nastanka poplavnog vala na rijeci Drini zahvaljujući kojem su podigunute i tužbe protiv HE ”Piva”, a korišten je i u izradi projektne dokumentacije za izgradnju obaloutvrda na rijeci Drini u Goraždu. Realizacijom pomenutog projekta problem će biti riješen.

gorazdeportal.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.