(FOTO) POTPISANI UGOVORI SA UČESNICIMA ILO PROJEKTA

Hits: 72

U okviru projekta koji podržavaju Europska unija i Međunarodna organizacija rada (ILO) u sali Gradske uprave Goražde potpisani su ugovori između nezaposlenih osoba koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje BPK i Grada Goražda, a koje će proći praktičnu obuku u trajanju od 200 časova u kompanijama sa područja BPK Goražde. Prethodno, kandidati će pohađati teoretsku nastavu u trajanju od 50 časova, a koju će provoditi Srednja stručna škola ”Džemal Bijedić” Goražde. Ugovore sa pomenutim osobama u ime Grada Goražda potpisao je gradonačelnik Muhamed Ramović.

Grad Goražde kao nosioc projekta je u partnerstvu sa Udruženjem ALDI, Službom za zapošljavanje BPK Goražde, Privrednom komorom BPK Goražde, Udruženjem poslodavaca BPK Goražde, SSŠ ”Džemal Bijedić”, te kompanijama Bekto Precisa i EMKA Bosnia u junu 2017. godine započeo sa implementacijom projekta pod nazivom: „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“.

Za potrebe obuke izrađen je Nastavni plan i program od strane Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK za tri zanimanja i to: CNC operater, regler i plastičar. Cilj je bio da se omogući nezaposlenim osobama da dobiju nove vještine, a nakon toga i posao u nekoj od kompanija sa područja BPK Goražde. Čitav projekt je dio nastojanja lokalne zajednice da nastavi sa promocijom koncepta cjeloživotnog učenja kod najvećeg dijela stanovništva.

Ranijim projektima ove vrste za samo nekoliko godina stopa nezaposlenosti u BPK Goražde je smanjena za 27 posto i postignut je daljnji razvoj izvozno orjentisane industrije, čak i u vremenu svjetske ekonomske krize, a sve zahvaljujući stvaranju mogućnosti poslodavcima da imaju izvor kvalifikovane radne snage, te sa pojednostavljenim procedurama i lokalnim vlastima spremnim da pomognu planove privrednika. Međutim, to sve nije dovoljno. Promjene na globalnom planu zahtijevaju brz i efikasan odgovor svih instanci i u vremenu koje dolazi te stalno prilagođavanje potrebama lokalnih kompanija tržišnim zahtjevima, a onda i radne snage zahtjevima lokalnog tržišta rada, ALDI razvija nove planove za daljnje obuke.

Lokalno partnerstvo Goražde je jedno od 15 takvih partnerstava osnovanih u sklopu projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, kojeg Europska unija finansira sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO) s ciljem smanjenja broja nezaposlenih i poboljšanja kvaliteta života građana BiH. Aktivnosti koje Partnerstvo provodi u BPK Goražde, a koje Europska unija finansira sa 173 hiljade eura, za cilj imaju profesionalno osposobljavanje 100 nezaposlenih osoba za zanimanja CNC operater, plastičar i regler, te zapošljavanje njih 52 u partnerskim preduzećima Bekto Precisa d.o.o. i Emka Bosnia d.o.o.

Govoreći o učešću SSŠ ”Džemal Bijedić” u pomenutom projektu direktor Kurtović je u izjavi za medije naglasio – ”Danas u sklopu projekta ILO počinje novi ciklus obuka čiji su organizator zajedno sa Gradom Goraždem, Udruženje ALDI i SSS ”Džemal Bijedić”. U sklopu ovog projekta mi smo izradili i pripremili tri nastavna plana za operatere na CNC mašinama, zatim za plastičare i po prvi put za zanimanje regler direktno po zahtjevu dvije naše kompanije, Bekto Precisa i Emka Bosnia. Danas počinju dvije grupe i sva teorijska nastava u trajanju od 50 časova biće u prostorijama naše škole i po završetku teoretske nastave osobe će biti upućene u kompanije na 200 sati praktične nastave nakon čega se vraćaju u školu na polaganje završnog ispita. Nadamo se da će kroz nastavni plan koji će se s jedne strane odvijati u školi i s druge strane koji će se odvijati u pomenutim kompanijama te osobe dobiti dodatne stručne kompetencije i da će dodatno postati konkurentniji na tržištu rada, odnosno da će naći zaposlenje u nekoj od ove dvije naše uspješne kompanije.”

Obzirom da je Grad Goražde nosioc aktivnosti na ILO projektu o njegovoj važnosti govorio je gradonačelnik Muhamed Ramović – ”ILO projekat je poseban projekat EU koji je bio interesantan za našu lokalnu zajednicu na koji smo na vrijeme aplicirali i mi smo sa ukupno 9 učesnika potpisali sporazum gdje svi imamo svoje obaveze i zaduženja tako da smo jako sretni da ćemo sa njih 30 danas potpisati ugovore i pokrenuti njihovu edukaciju kako bi bili spremni i obučeni za kompanije koje su učesnice projekta. Ovo je jedna dobra praksa i ovom prilikom želim da se zahvalim svim učesnicima projekta gdje je poseban doprinos dala SSŠ ”Džemal Bijedić” i Udruženje ALDI i mi smo sa ovim ILO projektom dostigli još jedan veći stepen kod EU koji su ovaj naš projekat ocijenili pozitivno.”

Na potpisivanju su bili prisutni i predstavnici Udruženja ALDI, Privredne komore BPK Goražde, Udruženja poslodavaca BPK Goražde, Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ Goražde i Službe za zapošljavanje BPK Goražde. Zajednička ocjena svih pomenutih je da se ovakvi programi nameću sami po sebi zbog globalnih promjena u ekonomiji te da Goražde mora pratiti najmodernije trendove.

Ove aktivnosti Lokalnog partnerstva Goražde, koje će se uz podršku Europske unije i ILO-a provoditi do januara 2019. godine, predstavljaju nadogradnju i nastavak napora svih relevanih lokalnih aktera, uključujući lokalne vlasti, poslodavce, obrazovne institucije, službe za zapošljavanje i nevladine organizacije, na usklađivanju ponude i potražnje na tržištu rada i smanjenju nezaposlenosti.

gorazdeportal.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.