FOTO/ PRIJEM ZA NOVE VOLONTERE U OPĆINI GORAŽDE

Hits: 1443

Načelnik Općine Goražde Muhamed Ramović sa saradnicima danas je u Maloj sali Općine organizovao prijem za nove volontere koji će u narednom periodu obavljati volonterski rad u Općini Goražde. Odabir kandidata obavljen je u skladu sa Programom stručnog osposobljavanja za 2017. JU Službe za zapošljavanje BPK Goražde, te na osnovu Javnog oglasa Općine Goražde za prijem na stručno osposobljavanje – volonterski rad osoba sa srednjom stručnom spremom (SSS).

Riječ je o osam volontera VSS odabranih u skladu sa Programom stručnog osposobljavanja za 2017. različitih profila visoke školske spreme i to jedan diplomirani ekonomista, jedan diplomirani pravnik, jedan sociolog, jedan bachelor poljoprivrede, jedan bachelor menadžmenta, dva bachelora prava, jedan bachelor sigurnosnih i mirovnih studija, te osam volontera sa srednjom stručnom spremom odabranih na osnovu Javnog oglasa Općine Goražde za prijem na stručno osposobljavanje – volonterski rad.

Kroz volontiranje u Općini  pomenuti volonteri imat će priliku da steknu radno iskustvo i upoznaju se sa načinom rada organa uprave, a po završetku volonterskog rada imaju priliku polagati Stručni ispit, te time stiču pravo konkurisanja na konkurse za radna mjesta za koja je potreban položen spomenuti ispit.

Na prijemu su Načelnik i saradnici volonterima poželjeli dobrodošlicu, te im dali neka osnovna uputstva i smjernice o tome na koji način će obavljati svoj volonterski rad. Oni su na kraju prijema volonterima poželjeli puno uspjeha i sreće u radu.

Gorazde Portal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.