(FOTO) REALIZUJE SE PROGRAM OBUKE ZA VISOKOOBRAZOVANE NEZAPOSLENE OSOBE ZA STICANJE „ SOFT SKILLS“ VJEŠTINA

Hits: 59

Goraždansko Udruženje ALDI danas je započelo obuku za trinaest nezaposlenih visokoobrazovanih osoba za sticanje „Soft skills“ vještina koje treba da im omoguće uspješnije predstavljanje potencijalnim poslodavcima.

– Ova obuka se organizuje u cilju jačanja konkurentnosti nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom na tržištu radne snage i povećanja mogućnosti za njihovo zaposlenje. Po završetku obuke nezaposlene osobe će steći osnovna znanja, vještine i kompetencije iz oblasti „soft skills“ vještina koja su potrebna kompanijama koje egzistiraju na području BPK Goražde i šire. Ovo je prva obuka ovog tipka koja se organizuje na području našeg kantona i prva ovog karaktera koju organizuje naše Udruženje – kazala je Meliha Gačanin, izvršna direktorica Aldija.

Obuku provodi Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju „INTERQUALITY“ iz Sarajeva čiji je rad zasnovan na modernoj procesnoj organizaciji i usklađen je sa međunarodnim standardima ISO, što ujedno ima veliki značaj za ovaj vid obuke. Teme koje će se obrađivati tokom trajanja procesa obuke su upravljanje projektima – Projekt menadžment; komunikacijske vještine, javni nastupi, prezentacijske vještine, neverbalna komunikacija; osnove PR-a i digitalno oglašavanje; aktiviranje ličnih potencijala; efikasno upravljanje vremenom, team building i dr. Polaznici će tokom trajanja obuke, pored predavanja, imati razne radionice, rad u grupama, prezentacije i studiju slučaja.

Među polaznicima obuke je i Selma Džambegović, nezaposlena magistrica prava – Sticanje novih znanja tokom obuka kao što je ova svakako može da mi bude od koristi u uspješnom predstavljanju mojih kompetenacija mogućim poslodavcima. Tako postojajemo konkurentniji na tržištu rada – kaže Selma.

Obuka za mlade visokoobrazovane osobe sa evidencije za zapošljavanje BPK Goražde se organizuje u okviru projekta „Uspostavljanje efikasnih načina participacije relevantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja“ koji finansira Evropska unija, a u partnerstvu Privredna komora BPK Goražde u saradnji sa partnerima: Grad Goražde, Udruženje ALDI, JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde, JU SSŠ,,Džemal Bijedić,, Udruženje poslodavaca BPK Goražde, Privredna društva “Bekto Precisa” doo Goražde i “Emka Bosnia”, doo Goražde.

Inače, Lokalno partnerstvo za zapošljavanje BPK Goražde je jedno od 19 uspostavljenih u Bosni i Hercegovini u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, koji Evropska unija finansira s 4 milijuna eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Novina “Glas Goražda”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.