FOTO/ ŠKOLI “H– USEIN EFENDIJA ĐOZO” DONIRANO DESET TABLET UREĐAJA

Hits: 335

Osnovna škola “Husein efendija Đozo” od sada raspolaže savremenom računarskom opremom u “Elektronskoj učionici”.

Školi je uručena donacija deset tablet uređaja kao i odgovarajući ormari za punjenje učeničkih tableta u okviru nastavka realizacije projekta “Škola budućnosti” podržanog od Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, kompanije Microsoft BiH i kompanije Comtrade.

Projekat elektronske učionice uključuje opremanje učonice tabletima te uvođenje internet konekcije, kako bi se nesmetano koristile aplikacije i servisi u “oblaku”, kao što je Office 365.

“Prvi put na području BPK Goražde implementirana je elektronska učionica koja će u velikoj mjeri doprinijeti podizanju stepena odgojno – obrazovnog rada i poboljšati rezultate rada”, kazao je Adnan Subašić, generalni direktor kompanije Comtrade distribution.

2

Na ovaj način, stvoreni su preduslovi za uključivanje učenika ove škole u još jednu globalnu obrazovnu inicijativu pomoću koje će usvajati znanja uz upotrebu modernih tehnologija.

Projekat elektronske učionice će omogućiti nastavnicima da iskoriste sve prednosti koje im pruža informatizacija za učinkovitije postizanje ishoda učenja kod svakog učenika, gdje računar pomaže adaptaciji djeteta u obrazovni sistem i nije sam sebi svrha već sredstvo postizanja kvalitetnijih i boljih rezultata učenja.

Projekat je prije dvije godine pokrenut u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo, a od početka ove godine je realizovan i u odabranim školama Zeničko – Dobojskog kantona.

“Microsoft vjeruje u važnost obrazovanja i želimo da omogućimo da svaki nastavnik i učenik upotrebom tehnologije ostvare svoj puni potencijal”, kazala je Anida Jusufović, menadžer za razvoj poslovanja u obrazovanju za Microsoft BiH.

Vrijednu donaciju školi, savremeni TV prijemnik, uručio je i Muhamed Ramović, načelnik Općine Goražde, potvrdivši i na taj način odlučnost lokalne vlasti da podržava sve projekte i napore koji doprinose snaženju i modernizaciji obrazovanja.