(FOTO) SVJETSKA BANKA I AGENCIJA ZA UANPREĐENJE STRANIH INVESTICIJA U BiH

Hits: 29

Svjetska banka i Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) organizirali su u Goraždu godišnji sastanak Saradničke mreže za podršku stranim investitorima u BiH. 

Ovaj skup okupio je predstavnike oko 40 institucija, od Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Vijeća za strane investitore FBiH, predstavnika Distrikta Brčko, BPK, USK, TK, HNK, HBK, SBK i KS, te 28 općina i gradova iz FBiH.

Prema riječima direktora FIPA-e Gordana Milinića, Saradnička mreža prati i pomaže investitorima od osnivanja kompanije i dalje te svake godine detaljan izvještaj o problemima u privlačenju stranih investicija dostavlja Vijeću ministara BiH.

– Mi smo ove godine predložili oko 50 mjera koje se moraju poduzeti da imamo više stranih investicija. Posebno izdvajamo “after care program”, program postinvesticione brige o stranim investitorima, jer strani investitori ponovo ulažu ukoliko su zadovoljni uvjetima poslovanja i ukoliko nemaju neke značajnije smetnje.

Mi smo prošle godine u ukupnim investicijama od 777 miliona maraka imali oko 60 posto reinvesticija sadašnjih investitora – kazao je Milinić.

On dodaje kako su aktivnosti usmjerene na eliminiranje sporosti u registraciji kompanija, u izdavanju raznih dozvola.

– S građevinskim dozvolama smo zaista na dnu svjetske ljestvice. U Srbiji se građevinska dozvola izdaje za 6 dana, mi je izdajemo u prosjeku za 190 dana. Po tome možete vidjeti koliko zaostajemo, s tim što imamo nekih općina u kojima je osjetan napredak u kojima se stvari brže rješavaju – istakao je Milinić.

Na sastanku u Goraždu analizirani su rezultati rada Saradničke mreže u 2018. godini, pitanja investitora, ali i načini jačanja mreže i izrada plana rada postinvesticione podrške investitorima za 2019. godinu.

– Goražde je primjer privlačenja investitora. Posebno smo ponosni što imamo BFC certifikat i među dobitnicima smo mnogih priznanja. Međutim, još nismo zadovoljni, dok god imamo mladih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Ovih dana smo uspjeli privući jednu kompaniju iz Austrije, koja početkom 2019. godine pokreće pogone i otvara nova radna mjesta. Radi se o proizvodnji i preradi plastike – kazao je gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović.

Nakon sastanka u Gradskoj upravi Goražda, učesnici su posjetili firmu “Prevent” u Vitkovićima.

AVAZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *