GORAŽDE DOBIJA STATUS METROPOLE

Hits: 19877

Nakon što se održe izbori 2. okotbra 2016. godine Goražde će po prvi put dobiti metronačelnika!

Naime, Vlada FBiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o  Goraždu kao metropoli, kojim je određena njegova teritorija, organi, način izbora metronačelnika metro vijeća  i ostala pitanja značajna za primjenu ovog zakona.

Teritoriju Metropole Goražda čine sva naseljena mjesta koje se, prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku, nalaze u okviru Goražda na dan stupanja na snagu ovog zakona, a Orahovice i Kraboriš bili su presudni u dobijanju statusa metropole.

” Goražde prema popisu broji 22.080 stanovnika što je sasvim dovoljno da dobije status metropole” –  navodi se u zaključku sa sjednice Vlade FBiH.

Uskoro kreće granja i metro – linije Stara Čaršija – Baćci čime će Goražde kao metropola biti prepoznatljiv u ovom dijelu Evrope.

Tekst je satiričnog karaktera, njegova svrha nije omalovažavanje ili vrijeđanje bilo koga već zabava i humor sa stvarnim ili približno stvarnim događajima.

Original foto: Muharem Hošo.

gorazdeportal.com

%d bloggers like this: