GORAŽDE: PREZENTIRAN DUALNI SISTEM OBRAZOVANJA U NJEMAČKOJ

Hits: 458

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, mlade, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda BPK Goražde, u MSŠ“Enver Pozderović“ održana je edukacija za nastavnike praktične nastave iz goraždanskih srednjih škola.

O dualnom sistemu obrazovanja u Njemačkoj govorila je direktorica Pedagoškog zavoda Dika Makota.

Prisutni su imali priliku da saznaju nešto više o dualnom sistemu obrazovanja u Njemačkoj, o obrazovanju u njihovim školama, kao i svim segmentima koji su neophodni, s posebnim osvrtom na mjesta učenja, tj, na preduzeće i školu. Detaljno je pojašnjeno koju ulogu ima privredna i trgovinska komora, kao i lice koji prenosi znanje u preduzeću, a to je mentor.

„Znanje se mora proširivati i naši nastavnici moraju da ulaze u saznanja da u obrazovanju se mora raditi na kvalitetu, na uvezivanju privrede i škole, a sve sa željom da poslodavac dobije kvalitetnog radnika,“ istaknula je Dika Makota.

U toku izlaganja prisutni su iskazali veliki interes za ovu temu, jer ovo je nešto što će biti usklađeno sa potrebama tržišta rada.

bpkg.gov.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.