INTERVJU / MUHAMED RAMOVIĆ, NOSILAC LISTE NBL ZA SKUPŠTINU BPK: “GRAĐANI ĆE PREPOZNATI LAŽNA OBEĆANJA I BIRATI ISTINSKE BORCE ZA OVAJ KANTON”

Hits: 65

Sponzorirani članak.

2008. godine izabrani ste na poziciju načelnika Općine Goražde. Ovo je Vaš treći mandat na čelu ove jedinice lokalne samouprave koja je u međuvremenu postala grad. Šta Vas je motivisalo da se kandidujete za Skupštinu BPK Goražde?

U bosanskohercegovačkim uslovima, Grad Goražde je privredno čudo. U širem kontekstu, Grad Goražde je primjer kako se sa ograničenim resursima i bez podrške sa viših nivoa vlasti, jedna jedinica lokalne samouprave etablirala kao povoljno poslovno okruženje sa uglednim firmama i velikim brojem zaposlenih ljudi i generalno visočijim standardom i kvalitetom života nego mnoge druge općine i gradovi koji su za razvoj imali znatno bolje pretpostavke. Zahvaljujući svim infrastrukturnim projektima, ali i uspješnoj strategiji brendiranja Goražda kao mjesta sigurnog ulaganja, prepoznati smo kod svih država koje svoje predstavnike imaju u BiH što rezultira sve većim interesom onih koji ulažu, ali i prijateljskim kontaktima sa velikim gradovima i sa istoka i sa zapada. Sve navedeno ne znači da Goražde nema svoje probleme, ali je sigurno i lahko dokazivo da najmanje problema ima tamo gdje je nadležna lokalna zajednica ili je barem evidentno da se na tom nivou ulaže najviše napora da se postojeći problemi riješe. Svaki moj radni dan podrazumjeva, između ostalog, i sastanke sa građanima i upoznavanje sa njihovim problemima, te se u najkraćem roku pristupa njihovom rješavanju. Moje iskustvo, ali i iskustvo nezavisnih intelektualaca koji na kritički način pristupaju situaciji u Goraždu, a sa kojima ja redovno komuniciram, ukazuje na to da komunikacija i odnosi između različitih nivoa vlasti ne zadovoljavaju potrebe razvoja koji smo mi do sada postigli, te da je uslovljena stranačkom pripadnošću, kao uostalom i ostale sfere života u BiH. Ono što ja želim, kao jedan od članova Nezavisne bosanskohercegovačke liste, jeste uspostavljanje društva ravnopravnosti kroz politike i zakonska rješenja koja će biti realna i pravedna, te da kriteriji za podršku jednih drugima budu transparentni i u skladu sa kvalitetom ponuđenih projekata, a ni slučajno po stranačkom ili nekom drugom, za građane nepovoljnom kriteriju. Smatram da je kvalitet onoga što je urađeno u Gradu Goraždu daleko iznad svega onoga što se radi na kantonalnom nivou, te da je principe koje mi primjenjujemo potrebno provesti u djelo i u Kantonu kojem je hitno potrebno vodstvo koje će stabilizirati budžet, te nadležnosti koje Kanton ima provoditi u skladu sa najvišim zakonskim, a prije svega moralnim standardima. Ovim ne želim da umanjim bilo šta progresivno i pozitivno što je uradila ova ili bilo koja druga vlast, ali generalno smatram da postoji mnogo prostora za napredak, te da se i u ovome, sada već veoma teškom stanju, može mnogo uraditi za stabiliziranje, a onda i napredak Kantona.

Najavljivali ste da će Goražde i u ovoj godini biti veliko gradilište. Zaista, mnogo je uočljivih promjena i pozitivnih pomaka, međutim, iako je očekivano, najveći infrastrukturni projekti poput projekata koji se realiziraju sredstvima Saudijskog fonda za razvoj još uvijek nisu završeni?

 

Imajući u vidu štetu koju je Goražde pretrpjelo usljed ratnih razaranja i stagnaciju nakon prvih posljeratnih projekata obnove, ponosan sam na činjenicu da smo u svakom segmentu, a posebno kada je u pitanju infrastruktura, ostvarili napredak. Kao i uvijek i svugdje, da li iz zle namjere, zato što ne mogu da prihvate i priznaju tuđe uspjehe ili jednostavno zato što ne raspolažu sa dovoljno informacija, postoje ljudi koji svaki napredak zanemaruju i nipodaštavaju i isključivo ističu ono što je negativno ili bi jednostavno moglo biti bolje. Bez obzira na to, ja sam nepokolebljiv u težnji da za vrijeme dok ja predstavljam građane, učinim što je moguće više i implementiram projekte na koje se većina ne bi usudila ni pomisliti, a ne započeti.

Izgradnja puteva prema Ilovači i Beriču, izgradnja mosta u Vitkovićima i zamjena cijevi sekundarne vodovodne mreže projekti su koji su značajni ne samo u goraždanskim uslovima, već i u uslovima mnogo razvijenijih i gradova koji za sve svoje projekte imaju podršku države. U implementaciju nabrojanih projekata krenuli smo sami, uz podršku gradskog Vijeća i vijećnika kojima se i ovim putem zahvaljujem i sami ćemo te projekte i završiti. Imajući u vidu složenost i obim poslova koji su trebali da se izvedu, svakako da smo očekivali da će biti problema pri realizaciji projekata. Svaki problem koji je do sada iskrsnuo riješili smo uspješno i tako će biti i do samog zaključenja projekta. Građani su prepoznali njihovu važnost i već su počeli da koriste puteve i vodovodnu mrežu što je umnogome doprinijelo kvalitetu života na ovim prostorima. Izgradnja mosta teče određenom dinamikom zbog razloga koji su na strani izvođača, ali očekujemo da će i ovaj projekat vrlo brzo biti završen. Bilo je mnogo prigovora zbog nestanka vode za vrijeme radova na vodovodnoj mreži, ali zbog projekta takvih razmjera imamo obavezu da budemo strpljivi i smatram da su izvođači radova dali svoj maksimum da do nestanka vode dolazi što je rjeđe moguće. Uostalom, zamijeniti 14 kilometara oštećenih i dotrajalih, samih po sebi opasnih azbestnih cijevi, ogroman je zadatak i od interesa za sve građane Grada Goražda. Dakle, imajući u vidu koliko su ovo značajni i historijski projekti, iako smo i mi nestrpljivi da dočekamo kraj njihove realizacije, smatramo da vrijedi sačekati još nekoliko mjeseci koliko je potrebno da se sve završi.

Grad Goražde još uvijek nema izgrađenu deponiju komunalnog otpada, te se još uvijek otpad odlaže na privremenu deponiju Šišeta. Ovo je tema o kojoj se u Goraždu često razgovara, budući da su nedavno na pomenutoj lokaciji izbila i dva požara. Šta ste poduzeli po tom pitanju i kada građani Goražda mogu očekivati da će se ovaj problem riješiti?

Problem odlaganja komunalnog otpada problem je sa kojim se susreću skoro sve lokalne zajednice u BiH i slažem se da je najveći prioritet riješiti upravo ovo pitanje. Problem deponije komunalnog otpada nije se pojavio jučer, niti prethodnog mjeseca. To je problem sa kojim se susreću vlasti nakon rata i problem koji niko do sada nije uspio riješiti. Hronologija događaja izrazito je nepovoljna po građane Goražda, budući da se nekoliko puta bilo nadomak rješenja, ali su prevladali politički interesi. Za vrijeme mog mandata, Općina Goražde, a sada Grad Goražde, u potpunosti je prepušten sam sebi i sami pokušavamo da pronađemo rješenje za ovaj, ne samo naš, već i problem čitavog BPK Goražde. Jedan od načina za koji i danas smatramo da je najizvjesnije rješenje, jeste javno-privatno partnerstvo. Imamo zakonski okvir koji nam dozvoljava da ovu komunalnu djelatnost, ugovornim odnosom i regulisanjem prava i obaveza, prenesemo na privatnog partnera. Nakon provedenog postupka, a po prethodnim odlukama i ovlaštenjima Općinskog Vijeća, zaključen je ugovor sa privatnim partnerom iz Bahreina, koji se jedini javio na raspisani javni poziv iako smo o njegovom raspisivanju obavijestili i sve druge relevantne aktere, do čije realizacije do danas nije došlo. Razlozi su na strani privatnog partnera i mi smo po tom osnovu, na ime garancije, naplatili 100.000,00 KM. Mi smo otvoreni za saradnju i spremni dopustiti ovome privatnom partneru mogućnost da počne sa ispunjavanjem svojih obaveza, a u svakom slučaju, naša dužnost je tražiti i druge mogućnosti za rješavanje ovoga problema. Ne sjedimo skrštenih ruku i koristimo svaku mogućnost da oživimo ovaj projekat po ovome principu. Pored toga, na zemljištu u mjestu Trešnjica koje smo ranije kupili za ove namjene, pribavili smo sve potrebne dozvole i dokumentaciju, a trenutno radimo na izgradnji pristupnog puta, što će nam u najskorijem roku omogućiti odlaganje otpada na ovoj lokaciji. To će biti prvo ozbiljno rješenje problema odlaganja komunalnog otpada u Goraždu, ali svakako da ćemo i dalje tražiti mogućnost da taj projekat implementiramo na najpovoljniji način za sve naše građane.

BPK ima mnogo turističkih potencijala koji su nažalost neiskorišteni ili nedovoljno iskorišteni. Rijeka Drina o čijoj se ljepoti govori i u svijetu ne promoviše se dovoljno, niti je u njenom toku izgrađena infrastruktura koja bi omogućavala sadržaje za turiste koji bi posjetili ovaj Grad. Osim toga, a nadovezujući se na temu turizma i rekreacije, građani Goražda često ističu da u čitavom Gradu ne postoji nijedan bazen koji je dostupan za korištenje?

Iako je u turizmu veliki potencijal čitave BIH , pa tako i BPK Goražde, u turizam se generalno ulaže veoma malo. Prije svega, tu mislim na državu, a onda i na niže nivoe vlasti. BPK Goražde može se pohvaliti neprocjenjivim prirodnim bogatstvima, ali ne i projektima iz turizma. Prije svega, naš najveći potencijal je rijeka Drina. Iako se ne odnosi direktno na razvoj turizma, smatramo da će ipak doprinijeti pozitivnim koracima naprijed projekat koji provodimo sa Svjetkom bankom i koji veoma brzo počinje sa implementacijom, a koji se odnosi na izgradnju obaloutvrda rijeke Drine od Vitkovića do entitetske granice, tačnije Opštine Novo Goražde, kao i Podhranjenskog potoka. Ukupna vrijednost Projekta za Grad Goražde je preko 10 miliona KM, s tim da je pored sredstava Svjetske banke, sa 1,5 milion KM projekat sufinansirala i Agencija za vodno područje rijeke Save. Osim toga, kao doprinos zdravoj i čistoj okolini i rijeci Drini, a što ima direktnu vezu sa turizmom, pristupamo izgradnji kolektora otpadnih voda sa prečistačem na lokalitetu Vitkovići-Goražde-Novo Goražde u saradnji sa Vladom Češke, Opštinom Novo Goražde i HE Višegrad.Svakako da je turizam grana u koju je potrebno mnogo više ulagati, ne samo sredstava, već i kreativnih napora koji će turistima predstaviti ono čime mi raspolažemo i pomoći im u odluci da nas posjete. Smatram da je naša velika pobjeda činjenica da smo se uspjeli izboriti da Stećci–srednjovjekovni nadgrobni spomenici budu uvršteni na Listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a.To otvara mogućnost za kulturno-historijski, a imajući na umu lokaciju na kojoj se nekropola nalazi, i seoski turizam. Iako je to trebalo biti učinjeno i ranije, otvorili smo Zavičajni muzej sa eksponatima iz rata u BiH, te nastavljamo sa razvijanjem ove ustanove. Kada je izgradnja bazena u pitanju, u potpunosti smo opredjeljeni za realizaciju takve ideje, te smatramo da je javno-privatno partnerstvo jedini i ekonomski najprihvatljiviji način implementacije tog projekta.  Međutim, iako smo se obratili na više adresa, do sada nismo naišli na nekoga ko bi takav kompleks gradio. Ukoliko se ipak pojavi, u potpunosti stojimo na raspolaganju i na sve načine, u skladu sa zakonom, ćemo podržati tog investitora. Žao mi je što nije podržana ideja otvaranja privatnog Univerziteta u Goraždu sa investitorima iz Travnika. Danas bi, u sklopu kompleksa koji su namjeravli izgraditi, Goražde imalo savremeni bazen. Izgleda da su lični interesi ipak značajniji od dobrobiti Goražda i njegovih građana.

Budžeti jedinica lokalne samouprave su jako ograničeni. Kako u takvoj situaciji implementirati značajne projekte?

Svjedoci smo da zvaničnici na svim nivoima vlasti često govore o povlačenju sredstava iz fondova Europske unije koji su dostupni BiH, međutim, mnogi od njih ne mogu se pohvaliti da su implementirali makar jedan takav projekat. Kao što je to slučaj i u ostalim oblastima, Grad Goražde i u ovoj može biti primjer. Implementirali smo projekat „Pčelarstvo – Aktivnost za budućnost” čiji je glavni cilj poboljšanje uslova za razvoj pčelarstva u prekograničnoj oblasti Srbije i BiH. Projekat je finansirala Europska unija kroz Instrument predpristupne pomoći – IPA fond u okviru II komponente Programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina u iznosu od 182.648,41€ od čega 95.480,00 € za Goražde.

Projekat na koji smo posebno ponosni i za koji smatramo da je jedan od najznačajnijih projekata koji objedinjuje i infrastrukturu i podršku biznisu i razvoj turizma je projekat “Goražde-zona unaprijeđenog poslovanja” koji je također finansiran od strane Europske komisije.Ukupna vrijednost projekta “Goražde-zona unaprijeđenog poslovanja” je 524.461,00 eura.

Još jedan značajan infrastrukturni projekat koji je od značaja i za Industrijsku zonu i za naselje Vitkovići je izgradnja još jednog rezervoara veličine 150 kubnih metara. Za realizaciju ovoga projekta zahvalni smo USAID-u. Dobiti 400 hiljada od američke vlade nije jednostavno. Osim toga, prošle godine dobili smo i 500.000,00 KM za natkrivanje Podhranjenskog potoka. Treba biti provjeren partner kome se vjeruje. Vrlo je bitno da su ti projekti opravdani i da su potkrepljeni činjenicama. Ovaj projekat je ukupne vrijednosti oko 1.000.000,00 KM. Ranije smo govorili o projektu obaloutvrda, izgradnje kolektora, sve su to projekti koji su značajni i u širim okvirima, a ne samo za jednu lokalnu zajednicu poput Goražda.

Poseban senzibilitet imamo za jednu od najugroženijih kategorija stanovništva, a to su korisnici kolektivnih centara, odnosno socijalnog stanovanja. U toj oblasti učinili smo mnogo i sigurno prednjačimo po broju obezbijeđenih stambenih jedinica u odnosu na broj osoba u potrebi.  Izgradnjom 5 novih zgrada na području Grada Goražda, a za koje su već odobrena sredstva, Goražde će dobiti novih 125 stambenih jedinica. Odobrena su i sredstva za rekonstrukciju staračkog doma tako da očekujemo znatne investicije u Goraždu za rješavanje statusa raseljenih i izbjeglih lica i korisnika socijalnog stanovanja. Biće izgrađeno oko 125 stambenih jedinica, potkrovni stanovi u Goraždu će biti rekonstruisani, zatim đački dom, tako da se očekuje investicija do 10.000.000,00 KM. Sreća koju sam osjećao u trenucima kada smo useljavali naše sugrađane u novoizgrađene zgrade na Splavištu bila je neizmjerna, tako da nećemo stati dok ne riješimo to pitanje za sve i jednu osobu koja ima potrebu za tim.

Budući da je potrebno mnogo ulaganja u sportsku infrastrukturu, mnogo smo učinili i na tom polju. Imamo velike probleme kada je u pitanju naša Gradska dvorana, a sa 50.000,00 KM koje smo dobili po Odluci Vlade FBiH od Federalnog ministarstva prostornog uređenjai sredstavima koje ćemo mi obezbijediti završićemo projekat utopljavanja ove ustanove. Također rješavamo i problem krova Gradske dvorane za što nam je Vlada FBiH odobrila 100.000,00 KM, tako da zajedno sa sredstvima s kojim ćemo mi sufinansirati ove projekte riješićemo goruće probleme Gradske dvorane.

Osim toga, kao projekat podrške daljem razvoju Industrijske zone Pobjeda aplicirali smo, a zatim su nam i odobrena sredstva za izgradnju parking prostora, a ujedno ćemo izvršiti i rekonstrukciju ulice koja vodi do ove Industrijske zone.

Manje projekte, ali od izrazitog značaja za građane Goražde, teško je pobrojati jer ih je zaista mnogo. Dokumentovano, ali i iskreni će priznati, teško je naći naselje u kojem nismo intervenisali kako bi popravili kvalitet života. Mnogo toga je urađeno, a mi ohrabrujemo ljude da očekuju još i više, jer goraždani to zaslužuju. Kamo sreće da na raspolaganju imamo budžet neke od sarajevskih općina, ne usuđujem se pomisliti koliki bi naši dometi tada bili. Umjesto podrške, sa viših nivoa vlasti uskratili su nam sredstva koja nam pripadaju, kako Kanton usvajanjem Izmjena i dopuna Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde čime su prihod Grada Goražda na godišnjem nivou smanjili za cca 800.000,00 KM, tako i Federacija Uputstvom o određivanju učešća kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih ustanova za ceste u prihodima od indirektnih poreza i načinu raspoređivanju tih prihoda. U svakom slučaju, u okolnostima u kojima radimo, iako uvijek težimo boljem, i ovo je izvanredno i nastavićemo u tom smjeru.

Infrastrukturni projekti su značajni i svakako takve aktivnosti treba podržati. Međutim, građani imaju potrebu i za kulturnim dešavanjima. Čini li Vam se da se kulturi ne pridaje značaj koji joj pripada i koji bi trebala da ima u svakom razvijenom društvu?

Razvojem infrastrukture doprinosimo razvoju privrede, razvojem privrede doprinosimo zapošljavanju, na taj način želimo omogućiti našim građanima da rade i budu adekvatno plaćeni za svoj rad. Kada se riješe egzistencijalna pitanja, logično je da građani žele kulturna i sportska dešavanja koja doprinose nadgradnji ličnosti. Osim toga, kultura, umjetnost i sport značajne su za zdravlje ličnosti, kako fizičko, tako i psihičko, a pogotovo za zdrav razvoj mladih ljudi. Zbog toga, smatramo da je opravdano svako ulaganje u ovim sferama ljudskih aktivnosti. Nažalost, često su kultura, sport i umjetnost neopravdano zanemarene. Kroz goraždanski Centar za kulturu provodimo mnogo aktivnosti i smatramo da bi se aktivnijim učešćem i samih građana moglo učiniti još i više. Predstave ili projekcije filmova u Goraždu obično ne privlače dovoljan broj građana. Međutim, potrebno je dodatno motivisati i obrazovati publiku kako bi ove aktivnosti postale sastavni dio naših života. Teatar mladih Goražde izvrstan je primjer kako se vlastitom inicijativom može postići mnogo i njihove predstave izuzetak su kada je posjeta u pitanju. Njihove aktivnosti podržavamo i infrastrukturu kojom raspolažemo stavili smo im na raspolaganje. To je slučaj i sa muzičkom produkcijom kojom u potpunosti upravljaju mladi entuzijasti koji provode mnogo pohvalnih aktivnosti.

Organizacijom Internacionalnog Festivala prijateljstva, barem za tih šest augustovskih dana, postajemo centar Bosne i Hercegovine, ali i mjesto okupljanja prijatelja iz mnogo država svijeta. Svake godine trudimo se da program učinimo što zanimljivijim i raznovrsnijim, tako da svako može da pronađe aktivnost za sebe. Na našu, ali i žalost prijatelja iz Francuske sa kojima smo u stalnom kontaktu, oni nisu u mogućnosti finansirati troškove putovanja u onome obimu kako je to bilo ranije, ali svakako su naša vrata uvijek otvorena za drage goste koji su sa nama i započeli prelijepu festivalsku priču. Ove godine smo kontaktirali Ambasadu Francuske koja je učestvovala u programu Festivala, te imamo najave da će naredne godine da se uključe još intenzivnije u organizaciju Festivala.

Njegujemo zdrave odnose sa svim bratskim općinama i gradovima, redovno ih obavještavamo o svim aktivnostima i pozivamo ih na učešće u njima. Takvi odnosi rezultirali su sa mnogo projekata, a posebno se ističu turske općine i gradovi koji su do sada uložili više miliona maraka u razvoj infrastrukture Goražda i kulturnu saradnju. Lobiranje i izvrstan odnos koji imamo sa donosiocima odluka Goražde su stavili u prvi plan i na mapu svih događaja i potencijalnih investicija. Trenutno radimo na jednom projektu iz oblasti kulture i razmjene mladih između Mettmanna, Lavala i Goražda, zatim projektu sa bratskom Gerom, te Erasmus projektu sa Kećiorenom.

Koja je Vaša poruka svim građanima BPK Goražde?

Generalno, vrijeme u kojem živimo jako je izazovno i teško. Nije to slučaj samo u BiH, u takvom stanju je čitav Balkan. Kada je BPK u pitanju, imajući u vidu ukupan broj stanovnika, a onda i broj kandidata na listama za izbore, stvari su izrazito komplikovane. Načinom na koji se ponašaju pojedini izabrani zvaničnici, te izlaskom njihovih motiva na vidjelo, a obično se radi isključivo o ličnom interesu i lahkoj zaradi, nije ni čudo  što se politikom žele baviti i oni koji nemaju nikakvih kvalifikacija i oni za koje ne vidim na koji način bi doprinijeli poboljšanju stanja u kojem se nalazimo. Ako se ovakvo stanje nastavi, odnosi će se dodatno zakomplikovati i u politiku će se ulaziti iz svih pogrešnih razloga. Smatram da građani BPK imaju mnogo iskustva i znaju prepoznati lažna obećanja, znaju prepoznati i one koji su bitni sami sebi, te neće dozvoliti da ih se kupi, već će odabrati one za koje smatraju da pošteno rade svoj posao, da iza sebe imaju djela koja potvrđuju njihove riječi, te one sa kojima dijele ideal društva u kakvom žele živjeti.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *