ISKAZANA PODRŠKA VLADE BPK GORAŽDE OPĆINI FOČA U FBIH

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća upriličila je danas sastanak sa vršiocem dužnosti načelnika Općine Foča u FBiH Mensurom Karahodžom i njenim pomoćnicima, a sastanku su prisustvovali i ministri u Vladi BPK Goražde.

Na sastanku je razgovarano o problematici s kojom se susreće ova nerazvijena lokalna zajednica u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, s akcentom na problematiku nemogućnosti poštivanja sporazuma postignutog sa Poreznom upravom FBiH, na osnovu kojeg se ova općina obavezala izmiriti dugovanja na ime poreza i doprinosa u 36 mjesečnih rata. Kako je istaknuto na sastanku,  dugovanja po ovom osnovu iznose nešto više od 180.000 KM, koja ova općina nije u mogućnosti isplatiti zbog nedovoljnih vlastitih prihoda, kao i neredovnih grantova sa nivoa BPK Goražde.

S ciljem podrške općinama u sastavu BPK Goražde,  Vlada BPK Goražde će podržati ovu lokalnu zajednicu, nastojeći  prvenstevno da  ispoštuje odluku o dodjeli grant sredstava. U 2021.godini, kako je istaknuto, bit će pružena podrška infrastrukturnim projektima, sportskim klubovima, zdravstvenim ustanovama kao i projektima socijalne zaštite te nastavak podrške putem Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde kada je u pitanju briga o boračkoj populaciji ,s posebnim akcentom na isplatu egzistencijalne naknade za boračku populaciju, koju prema podacima na području ove lokalne zajednice ostvaruje oko 40 demobilisanih boraca.

Vlada BPK Goražde, ovom prilikom pozvala je Općinu Foča u FBiH da učestvuje u projektu koji implementira Vlada BPK Goražde, uz podršku Misije OSCE-a u BiH i Tima za spriječavanje i  borbu protiv korupcije, a tiče se Registra zaposlenih i Registra imenovanih lica BPK Goražde.

S ciljem jačanja transparentnosti rada javne uprave i unaprjeđenja aktivnosti u borbi protiv korupcije, Misija OSCE-a u BiH iskazala je dalju spremnost da podrži proširivanje kapaciteta registara, na način da u postojeće registre budu evidentirana sva zaposlena i imenovana lica na nivu Grada Goražda i općina sa područja BPK Goražde, istaknuto je tim povodom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: