IZ BUDŽETA BPK GORAŽDE 200.000 KM ZA ZDARVSTVENE USTANOVE

Premijerka Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Aida Obuća potpisala je danas ugovore s predstavnicima zdravstvenih ustanova s područja ovog kantona, čiji projekti će biti sufinansirani u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih posljedica izazvanim stanjem nesreće BPK Goražde.

U te svrhe Vlada BPK Goražde odobrila je 200.000 KM koja će se isplatiti s namjenskog podračuna za saniranje posljedica usljed pandemije (COVID-19).

Najveći dio sredstava, 170.000 KM, odobren je Kantonalnoj bolnici Goražde. Za projekte poboljšanja i zaštite zdravlja stanovništva od posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 te nabavku medicinske i dijagnostičke opreme domovima zdravlja u općinama Pale i Foča u Federaciji BiH odobreno je 15.000, odnosno 8.000 KM.

– Mi smo aplicirali s nekoliko projekata i veći dio njih je prihvaćen. Zahvalan sam na pomoći koja će vrlo brzo biti implementirana koliko to dopuštaju zakoni o javnim nabavkama. Moram zaista pohvaliti Vladu u ovom sazivu i mislim da izuzetno prate zbivanja u zdravstvenom sistemu, ne samo što se tiče situacije sa COVID-om već i ranije. Naš Dom zdravlja je od ove vlade dobio biohemijski analizator, čiji nedostatak je bio veliki problem za rad, a mi nismo imali sredstva da to nabavimo – kazao je direktor Doma zdravlja Ustikolina prim.dr. Alija Begović.

Sufinansirat će se i projekti Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde koji se odnose na realizaciju aktivnosti promocije zdravlja s aspekta pojave virusnih pandemija, te nabavku opreme i dezinfekcionih sredstava za zaštitu od koronovirusa u ukupnom iznosu od 7.000 KM.

Premijerka BPK Goražde Aida Obuća naglasila je da je opredjeljenje Vlade ojačati kapacitete zdravstvenih ustanova s područja kantona, s ciljem pružanja što kvalitetnijih usluga svim građanima.

– Nakon donosene odluke o odobravanju prijedloga zahtjeva odnosno projekata javnih zdravstvenih ustanova s područja BPK Goražde koji su aplicirali na javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava planiranih za saniranje posljedica pandemije (COVID-19) u oblasti zdravstva, danas smo potpisali ugovore. Pored ove podrške, Vlada BPK Goražde će i dalje, u skladu sa finansijskim mogućnostima, u kontinuitetu raditi na poboljšanju kapaciteta zdravstvenih ustanova s područja našeg kantona – kazala je premijerka BPK Goražde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: