KANTONIMA ŠEST, OPĆINAMA 12 MILIONA KM FINANSIJSKE POMOĆI SA RAZINE FEDERACIJE BIH

Hits: 80

Vlada FBiH utvrdila je današnjom odlukom kriterije raspodjele sredstava ovogodišnjeg budžeta FBiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu finansija s pozicije tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, a namijenjenih kao finansijska pomoć kantonima i općinama.

Riječ je o ukupnom iznosu od 18 miliona KM, od čega će kantonima biti raspodijeljeno šest, a općinama 12 miliona KM.

Kriteriji za raspodjelu sredstava su broj stanovnika, površina, te broj učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju, a za njihovu primjenu bit će korišteni pokazatelji Federalnog zavoda za statistiku i Poreske uprave FBiH.

Kao jedan od dodatnih kriterija za dodjelu sredstava kantonima i općinama, u obzir će biti uzeto i smanjenje zaposlenih 31. decembra 2017. godine u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu, kao i projekti od značaja za razvoj pojedinih općina.

Federalna vlada će posebnom odlukom utvrditi iznose i dinamiku doznačavanja sredstava pojedinim kantonima i općinama, kao i način izvještavanja o njihovom utrošku.

AVAZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.