KAZNA ZA ČLANOVE BIRAČKIH ODBORA IZ GORAŽDA

Hits: 54

Članovi biračkih odbora sa područja Općine Goražde, angažirani na izborima 2014. godine, ogorčeni su postupkom Centralne izborne komisije koja im je, nepune dvije godine nakon obavljenog posla, izrekla sankcije zbog nepravilnosti tokom obrade biračkih materijala.

Neki od njih radili su 24 sata za iznos od 40 ili 80 KM, a sada trebaju platiti kazne u iznosu od po 200 KM.

Ustanovljene nepravilnosti

Nusreta Parganlija kaže da je prinuđena da uz pomoć medija pokuša zaštititi svoje dijete. Njena kćerka Ema radila je u izbornoj jedinici Osanica i za 24 sata neprekidnog rada dobila je 80 KM.

– Poslije nepune dvije godine pokrenut je proces gdje su ustanovljene neke nepravilnosti u radu članova biračkog odbora. Ono što me zanima je zašto to nije pokrenuto odmah poslije ustanovljavanja greške ili grešaka, zašto nisu okupili te ljude koji su tu radili da uvide te greške jer neke su se možda mogle i ispraviti. Došlo je objašnjenje koje nam nije jasno tako da ni danas ne znamo šta su pogriješili i gdje su te greške. Ako treba da plate te kazne zanima me ko je odredio visinu tih novčanih kazni s obzirom da su tu radili uglavnom studenti i ljudi sa biroa i od čega da te kazne plate. Zar oni misle da i studenti imaju novčanu naknadu za odvojeni život – kaže Nusreta.

Osim novčane kazne članovima su izrečene i mjere zabrane učešća u izbornom procesu u naredne četiri godine.

Nusreta pojašnjava da je u prvom dopisu iz CIK-a navedeno da su učinjeni propusti na štetu SDA, potom je stiglo izvinjenje uz napomenu da je u pitanju A-SDA, dok je trećim aktom Ema pozvana u OIK da da izjavu.

– Ni tu nismo dobili dovoljno jasne informacije. Zato želimo da se ovo ispita, zašto se sve radi nakon dvije godine, da li nekome treba novca. Kćerka mi je rođena u Goraždu, odrasla ovdje kao i ja, sva ratna dejstva i sila granata nikad nas nisu natjerala ni da pomislimo da odemo iz svoje domovine i ne želim da sada neko mome djetetu stvara takvu sliku da čezne da prvom prilikom ode odavde.

Popunili test

Nermina Bogdanić je bila zamjenik člana biračkog odbora na biračkom mjestu “22. maj“ i njena je “plaća“ iznosila 40 KM.

– Pred izbore smo imali samo jednu obuku, na kojoj smo popunili neki test i tu nam je rečeno da vodimo računa, da ne budemo pristrasni i slično. Mi smo pogriješili u tome što smo glas, ako ga je dobio kandidat, pisali i stranci i naknadno nam je rečeno da to tako ne ide, iako nam tokom obuke na to nije skrenuta pažnja. Kada su ujutro došli da preuzmu podatke mi smo bili spremni na ponovno prebrojavanje, ali nam je rečeno da to niko neće provjeravati, da mi popakujemo to i mi smo tako uradili. Te greške nisu uticale na rezultat jer se već znalo koje su stranke pobijedile. Sada smo dobili obrazloženje u kojem piše da se kazne kreću od 200 do 1.000 KM. Mi smo kao pošteđeni – kaže Bogdanić.

Izvor – Dnevni Avaz