MEDIJI U BPK GORAŽDE U SLUŽBI VLADAJUĆIH STRUKTURA

Hits: 768

Već u nekoliko navrata do sada ukazivali smo da su pojedini mediji i novinari direktno pod uticajem vladajuće politike, te da je njihova uređivačka politika u potpunosti prilagođena vladajućim strukturama. Potvrda našeg pisanja potvrđena je danas na zvaničnoj vladinoj web stranici www.bpkg.gov.ba gdje se u izvještaju Vlade BPK Goražde između ostalog navodi:
“Vlada je danas odobrila sufinansiranje projekta web portala gorazdeonline.ba u vlasništvu Faceart d.o.o. Goražde pod nazivom „Unapređenje zaštite djece na internetu u BPK Goražde“.”
Sada je potpuno jasno i posve otvoreno možemo govoriti da su mediji u BPK Goražde u potpunosti u rukama vladajućih struktura, te da Goražde sasvim sigurno polako ostaje bez bilo koje vrste kritičkog osvrta. Sad je i laicima jasno  zašto kod “profesionalnih medija” nema vijesti poput revizije institucija u FBiH gdje je jasno potvrđeno toliko nepravilnosti u radu, među kojima je najflagrantnija ona da su Adis Halilović i Aida Obuća nezakonito uzimali novac iz budzeta kantona.
“Profesionalnost” medija koju potkupljuje Vlada BPK Goražde kroz projkete biće tek vidljiva u predizbornoj kampanji.
Novinartvo nekad zaista jeste “zločin”.
Izvor – Gorazde Portal