VLADA BPK USNILA: UNIVERZITET ISPUNIO USLOVE ZA RAD

Hits: 4969

Svi studenti koji žele moći će se upisati u septembru na Univerzitet u Goraždu, a sve nepravilnosti u radu više nepostoje, navodi se u saopštenju Vlade BPK Goražde.

Naime, Premijer i svi ministri usnili su u divnom goraždanskom snu između ostalog novu zgradu Univerziteta, kvalitetan i brojan stručni kadar, opremljenost kabineta učilima i nastavnim pomagalima, izrađen kampus za studente, i brojne druge stvari koji je preko noći ovaj Univerzitet svrstao u elitne visokobrazovne ustanove u Evropi.

Premijer i ministri ne kriju zadovoljstvo kvalitetom sna i svim onim što su te noći vidjeli u snu. Odmah nakon toga održali su hitnu sjednicu Vlade na kojoj je jednoglasno konstatovano da je ovako kvalitetan san dovoljan kako bi se uočeni nedostaci u radu ove visokoškolske ustanove stavili van snage, te dozvolio dalji rad  Univerziteta u Goraždu a samim tim i  upis studenata u prvu godinu.

– Nevjerovatno je da smo svi u Vladi BPK tu noć imali isti san. Svjesni smo  da je bilo nemoguće ispuniti sve te nedostatke na neki drugi način osim da usnimo da je sve regularno. Sretni smo i već sada možemo reći da u augustu odnosno  septembru počinje upis nove generacije studenata na Univerzitet u Goraždu – kažu ministi u Vladi BPK Goražde.

Podjećamo Vlada BPK je  u skladu sa članom 24.  Zakona o visokom obrazovanju, imenovala  27. janura 2016. godine,  komisiju koja je izvršila uvid i provjeru  uslova rada na  Internacionalnom univerzitetu u Goraždu. Na osnovu zapisnika komisije koja je punih mjesec dana bila na Internacionalnom univerzitetu u Goraždu, Ministarstvo je uočilo nepravilnosti i nedostatke, te kršenje odluke o standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području BPK-a Goražde.

Vlada je tada dala rok godinu dana da se otklone nedostaci, ali predivan san svih ministara učinio je svoje i nedostaci su otklonjeni preko noći.

Tekst je satiričnog karaktera, njegova svrha nije omalovažavanje ili vrijeđanje bilo koga već zabava i humor sa stvarnim ili približno stvarnim događajima.