MUAMER DŽANANOVIĆ, AUTOR KNJIGE O ZLOČINIMA

Hits: 177

SJETIO SAM SE RODITELJA KOJI SU MI POKAZIVALI FOTOGRAFIJE SVOJE UBIJENE DJECE

Pravo ni pravda nisu zadovoljeni, jer sadržaj presude ni približno ne otkriva Karadžićevu ulogu i namjeru tokom agresije na RBiH i zločina koji su izvršeni, kazao nam je mr Muamer Džananović iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

Viši stručni saradnik Instituta u svom prvom naučno – istraživačkom radu dokazao je da u Goraždu, tokom opsade od 1992. do 1995. godine, ubijeno i ranjeno 548 djece.

– Mislim da je sramota, najblaže rečeno, da Karadžić nije osuđen na maksimalnu kaznu doživotnog zatvora, jer on, hipotetički govoreći, za 20 godina može izaći na slobodu. Druga sramna odluka je da se ovom presudom genocid nad Bošnjacima opet veže samo za prostor Srebrenice. Pod genocidom se podrazumjeva bilo koje od djela počinjenih s namjerom da se potpuno ili djelomično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili vjerska grupa. Cilj vojske čiji je Karadžić bio vrhovni komandant nisu bili samo Bošnjaci u Srebrenici već na cijelom prostoru RBiH – kaže Džananović. On dodaje da detaljna naučna istraživanja u kojima učestvuje nesumnjivo dokazuju da se genocid nad Bošnjacima desio ne samo u Srebrenici, nego i u svim gradovima i mjestima, bez obzira da li su ona bila u opsadi, okupirana ili se radilo o tzv. sigurnim zonama UN-a.

Izricanje presude pratio je u prostorijama Instituta, u društvu svojih kolega i roditelja ubijene djece Sarajeva.

– Moje razočarenje bilo je veće dok sam posmatrao tužna lica roditelja i fotografije njihove ubijene djece koje su bile na stolu ispred njih. U tom momentu nisam mogao da se ne sjetim ni sadržaja optužnice protiv Karadžića kojom se ni na kakav način ne spominju zločini izvršeni u brojnim drugim gradovima uključujuči zločine u Goraždu, u opsadi u periodu 1992 – 1995. Dok sam slušao izricanje presude sjetio sam se i roditelja ubijene djece Goražda koji su mi u svojim domovima pokazivali fotografije svoje ubijene djece i ostale malobrojne uspomene na njihove najmilije. Tužno je da se ovom optužnicom i ovom presudom ne spominju zločini nad nedužnim civilima u toj tzv. sigurnoj zoni UN-a – dodaje Džananović.

On očekuje da konačnom presudom protiv ratnog predsjednika RS mrva pravde bude zadovoljena na ovom svijetu.

Izvor – Avaz