MUHAMED RAMOVIĆ: U GORAŽDE DOSELJAVAJU LJUDI IZ SVIH DIJELOVA BIH

Hits: 5440

U 2017. godini planiran je završetak procedure oko dobijanja statusa grada za Općinu Goražde što je iznimno bitan događaj za našu lokalnu zajednicu, izjavio je u intervjuu za Fokus.ba načelnik Goražda Muhamed Ramović.

On je dodao da se Goražde nastavlja razvijati te da se na prostor ove općine i dalje doseljavaju ljudi iz cijele BiH u potrazi za boljom budućnošću.

Ramović je govorio i o planovima za 2017. godinu, odnosu općina i viših nivoa vlasti, a uputio je poruku građanima, ali i političarima u BiH.

Kako biste ocijenili prošlu 2016. godinu kada je riječ o općini Goražde i koji su to najznačajniji projekti koje ste realizirali?

Uprkos lošoj situaciji kako u zemlji, tako i u svijetu, protekla godina za nas je ipak bila veoma uspješna. Kao što znate, Goražde je u proteklom periodu ostvarilo značajan privredni razvoj, povećana je zaposlenost, poboljšan je životni standard građana. Situacija je u odnosu na nekoliko godina unazad puno bolja.

Kada je riječ o konkretno 2016. smatram da između ostalog ono što je obilježilo proteklu godinu jeste svakako potpisivanje ugovora za tri historijska projekta, a koji će biti realizovani putem saudijskog kredita. Riječ je o projektima zamjene sekundarne vodovodne mreže, izgradnji mosta u naselju Vitkovići, te izgradnji putnih pravaca Osanica – Ilovača i Mravinjac – Berič. Tu je i početak projekta na realizaciji regionalne sanitarne deponije.

Ono što bih još izdvojio je i procedura da Goražde dobije status grada koja je pri samom kraju.

Kada je riječ o 2016. ovu godinu obilježili su i lokalni izbori. Moram istaći da sam voljom građana po treći put izabran za načelnika Općine Goražde. Također sam dobitnik nagrade ”Najnačelnik Bosne i Hercegovine za 2016. godinu” i sve ovo me obavezuje na još veći rad i daje mi podstrek i motivaciju za rad u cilju dobrobiti naših građana.

Koji su Vaši planovi za 2017. godinu? Šta je ono što će biti Vaš prioritet?

Kada su u pitanju planovi za 2017. prvenstveno ćemo raditi na završetku projekata planiranih da se realizuju putem saudijskog kredita. Riječ je o veoma bitnim projektima. Također, u 2017. planiramo gašenje kolektivnih centara izgradnjom četiri nove zgrade čime će biti riješen ovaj dugogodišnji problem.

Naša ideja vodilja i prioritet jeste stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta. Radit ćemo na privlačenju investitora. Tu su i projekti poboljšanja efikasnosti administracije, projekti iz oblasti infrastrukture, podrška projektima mladih, projekti iz oblasti ekologije, turizma. Planiran je i završetak projekta uređenja obaloutvrde kroz projekte Svjetske banke.

U 2017. godini planiran je završetak procedure oko dobijanja statusa grada za Općinu Goražde što je iznimno bitan događaj za našu lokalnu zajednicu na šta sam veoma ponosan kao načelnik, jer brojne su prednosti koje će Goražde ostvariti prelaskom u status grada, a jedna od njih je i što status grada za Goražde označava direktnu mogućnost pristupa evropskim fondovima za razvoj gradova.

Pomažu li viši nivoi vlasti dovoljno općinama i da li vam preglomazan birokratski aparat u BiH stvara probleme u realizaciji projekata?

U više navrata iznosio sam svoj stav i smatram da je kada je riječ o Goraždu ta pomoć u proteklom periodu bila nedovoljna. Smatram da smo trebali dobiti veću podršku kada su u pitanju viši nivoi vlasti.

Opće je poznata činjenica da je za realizaciju velikog broja projekata potreban lobi. Nažalost, to je tako. Često puta ne dobijemo podršku, ili ta podrška bude nedovoljna, a sve zbog toga što se projekti finansiraju po stranačkim vezama.

Ja kažem da je Goražde u ratu zaboravljeno, a nakon rata zapostavljeno što obrazlažem činjenicom da nakon rat od strane države BiH i entiteta Federacije na području Goražda nije realizovan nijedan veliki kapitalni projekat, a obećavala se brza cesta i mnogi drugi projekti.

Svi znamo da se 90 % potreba građana realizuje u lokalnim zajednicama, njihovi problemi i potrebe rješavaju se na nivou općina, međutim kada se država i entitet zadužuju i troše sredstva od zaduženja, ne pitaju lokalne zajednice, a u vraćanju MMF kredita općine učestvuju, jer otplata vanjskog duga počinje i prije nego što sredstva budu doznačena u budžet Federacije BiH, tako da općine vraćaju onaj dio duga koji nisu ni dobile.

U BiH su još uvijek prisutne etničke tenzije koje podstrekuju čak i neki političari na višim nivoima vlasti. Šta biste njima poručili?

Mišljenja sam da sve dok postoje bilo kakve vrste barijera, etničkih tenzija, podjela po političkoj pripadnosti i slično ovoj zemlji nema napretka. Nažalost, te predrasude i podjele su u nama duboko ukorijenjene. Sve to su prepreke koje koče razvoj. Mislim da se time još uvijek skreće pažnja sa stvarnih problema u ovoj zemlji.

Te podjele ne daju nam da razmišljamo o ekonomiji, napretku, razvoju. Ja sam lično uvijek isticao da sam načelnik svih građana. Za mene su svi jednaki. Moj cilj i ideja vodilja jeste dobrobit građana.

Poručio bih svima koji obnašaju bitne funkcije u ovoj zemlji da daju svoj maksimum i da konačno počnemo raditi za dobrobit ove države i naroda. Zaista, mislim da je krajnje vrijeme za to. Sve te barijere trebamo ostaviti po strani i zaista trebamo dati maksimum kako bi konačno došlo do pozitivnih promjena u ovoj državi.

Kako privući investicije i šta je tajna Goražda kada je riječ o ekonomskom razvitku?

Ključ uspjeha su zajednički trud i rad lokalnih biznismena, lokalne zajednice i samih građana. Svi su bitni u ovom procesu. Veoma sam ponosan na ono što je Goražde danas.

Uzmemo li u obzir činjenicu da je to donedavno bio zaboravljen grad, da je nazivan crnom rupom, gradom bez budućnosti, grad iz kojeg su ljudi masovno odlazili. Sad je slika sasvim drugačija. Goražde je grad u koji doseljavaju ljudi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regije u potrazi za boljom budućnošću.

Koja je vaša poruka građanima BiH?

Svim građanima BiH poželio bih puno zdravlja, sreće i uspjeha. Poručio bih im da uprkos svemu, ono što je najbitnije jeste da svi poradimo na sebi, da razmislimo o prioritetima u našem životu. Moramo da se borimo, koliko god da je teško i iz svega treba izvući nešto pozitivno.

fokus.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.