MURADIF KANLIĆ, KANDIDAT ZA NAČELNIKA GORAŽDA: KRIVU DRINU NE MOŽE ISPREVITI POJEDINAC

Hits: 488

Prioritet će mi biti okupljanje stručnih timova koji će donositi ideje i izrađivati projekte kojima ćemo aplicirati prema domaćim i inostranim fondovima.Također, posvetit ću se i mladima.
Muradif Kanlić, kandidat koalicije SDA-SBB za načelnika općine Goražde, smatra da bi izgradnja moderne putne komunikacije između te općine i Sarajeva bila ključ za rješavanje većine goraždanskih problema. Bez toga, kaže, Goražde je grad u sjeni. U intervjuu za Faktor Kanlić govori o problemima sa kojima se suočava Goražde i planovima koje namjerava realizirati ukoliko dobije podršku sugrađana.
FAKTOR: Za poziciju načelnika borit ćete se sa još pet kandidata. Po čemu se Vaš plan za Goražde razlikuje od planova protivkandidata?
KANLIĆ: Nisam u potpunosti upoznat sa planovima i programima drugih kandidata, pa ne mogu donositi sud o njima. Međutim, mogu reći da ću ja dati prednost stvaranju ambijenta za nove privredne zamahe, promoviranju rijeke Drine kao turističke aktrakcije Goražda, ali i države BiH, obnovi infrastrukture i kreiranju novih urbanističkih rješenja. Svakako, prioritetno mjesto pripada mladima i njihovom obrazovanju, ali i kulturi i sportu kao bitnim segmentima njihove nadogradnje. Neću zanemariti život na selu i neće izostati podrška poljoprivrednoj djelatnosti i proizvodnji zdrave hrane.
FAKTOR: Šta biste izdvojili kao najveći problem općine Goražde?
KANLIĆ: Smatram da bi izgradnja moderne putne komunikacije Goražda sa prijestolnicom države bila ključ za rješavanje većine goraždanskih problema. Bez dobre putne komunikacije Goražde je grad u sjeni, a sa njom sve bi bilo drugačije jer bi se reflektirala sva dešavanja iz kulturnog, ekonomskog, turističkog, sportskog i privrednog centra kao što je Sarajevo.
FAKTOR: Možete li nam navesti neke konkretne planove?
KANLIĆ: Svjestan sam situacije da je realizacija novih projekata moguća samo uz podršku viših nivoa vlasti i različitih domaćih i inostranih fondova. Zato će mi prioritet biti okupljanje stručnih projektnih timova koji će donositi ideje, izrađivati projekte i aplicirati ih navedenim institucijama. Ne želim čekati na investitore već ih pronalaziti, predstavljati resurse ovog grada i stvarajući pozitivnu poslovnu klimu privlačiti njihove investicije. Poznata je činjenica da je općinsko vijeće u proteklom mandatu donijelo Odluku o kreditnom zaduženju, vjerujem da su vijećnici svjesni svoje odluke i da će kreditna sredstva biti kvalitetno rješenje za infrastrukturalne nedostatke ovog grada.
FAKTOR: Kako komentirate rad sadašnjeg načelnika, te činjenicu da je prema pisanju mnogih medija rekorder po promjeni stranačkih dresova?
KANLIĆ: To mijenjanje stranaka govori o njegovoj individualnosti i nespretnosti da timski djeluje. Krivu Drinu nikad pojedinac nije ispravio, ali veliki i snažan tim ne samo da ispravlja krive Drine, nego i probija planine, a što će, ako Bog da, dokazati tunel buduće putne komunikacije sa glavnim gradom BiH. Ubijeđen sam da ću takav tim imati. Neostavarena obećanja bivaju kod naroda brzo prepoznata. Volio bih da novi načelnik bude prepoznatljiv po djelima, a ne obećanjima.
FAKTOR: Smatrate li da bi koalicija SDA-SBB koja je, može se reći, na neki način stabilizirala političke odnose u FBiH i državi, mogla imati sličan efekat i na rad općine?
KANLIĆ: Mislim da trenutno ova koalicija nema alternativu, a pogotovo ne na prostoru općine Goražde. Goražde mora imati snažnu vezu sa višim nivoima vlasti kako bi napravili zajedno snažan iskorak ka prosperitetu ovog grada i ostanku njegovih stanovnika na ovim prostorima, što mislim da je strateški bitno i za općinu i za državu. Ovi ljudi na Drini su opstali u najtežim vremenima, a mi ne smijemo dozvoliti sebi taj luksuz da odu iz ovog grada zato što nemaju uslova za bolji život i budućnost njihove djece na ovim prostorima. Vjerujem da je mnogo bitniji interes svih građana, nego interes pojedinaca sa željama bez mogućnosti.
Faktor.ba
%d bloggers like this: