NA ČEKANJU 1,5 MILIJARDI MARAKA PREDVIĐENIH ZA BiH

Prolongirani su pregovori sa predstavnicima MMF-a oko potpisivanja novog kreditnog aranžmana. Tako je i na čekanju 1,5 milijardi maraka predviđenih za BiH. Iz Vlade Federacije poručuju da su oni svoj dio gotovo ispunili. Međutim, dok Pismo namjere u potpunosti ne bude usaglašeno na nivou BiH sa MMF-om, aranžman neće biti potpisan.

Kantoni bi prvi mogli osjetiti posljedice nepostizanja dogovora sa MMF-om na nivou BiH. Pregovori sa MMF-om čekaju bolje dane. A entiteti željno iščekuju novac koji je već uvršten u budžete. Glavni uslov Federacija je skoro ispunila. Preostale su još finese o funkcionisanju Kreditno-garantnog fonda uspostavljenog u Razvojnoj banci.

“Intencija Kreditno-garantnog fonda je da po povoljnim kamatnim stopama na osnovu garancije Federacija preuzima 50 posto rizika plasiranog kredita – da čak i one firme koje bi imale problema pri ispunjavanju uslova kod komercijalnih banaka na osnovu te garancije mogu dobiti kredit, ali i povoljniju kamatnu stopu”, kaže Goran Miraščić, savjetnik premijera FBiH.

U Vladi Federacije tvrde da je budžet likvidan iako nedostaju sredstva MMF-a. Kažu da je ovaj aranžman bolja opcija od zaduživanja kod komercijalnih banaka. Kašnjenje potpisivanja aranžmana sa MMF-om prvo će osjetiti budžetski korisnici, i to na nižim nivoima vlasti. 

“BPK-Goražde računa na svojih oko 5 miliona maraka. Posljedice bi osjetili i privredni subjekti, zdravstvo, socijalne kategorije. Zaista se nadam da će se aranžman što skorije postići”, ističe premijerka Aida Obuća (SDA).

Niko provjereno ne zna kad bi pregovori sa MMF-om trebali biti nastavljeni.

federalna.ba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: