Najavljeno skoro potpisivanje Protokola o saradnji u vezi otvaranja Resursne sobe

Hits: 255

Na svojoj posljednjoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Ministarstvu za socijanu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da potpišu Protokol o saradnji u vezi skorog otvaranja Resursne sobe u Goraždu namijenjene dijeci sa potekoćama u razvoju.
Prema riječima ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damira Žuge, ideja za otvaranje Resursne sobe u Goraždu inicirana je prije dvije godine, a podržali su je, osim resornih ministarstava i roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, i poslanici u Skupštini BPK-a Goražde.
Screen Shot 2016-06-21 at 10.18.39 PM
S ciljem stvaranja potrebnih preduvjeta za realizaciju ove ideje, predstavnici dva resorna ministarstva u proteklom su periodu održali niz sastanaka s predstavnicima SOS-a u Sarajevu i Goraždu, na kojima je načelno dogovorena saradnja u vezi s otvaranjem Resursne sobe u Goraždu.
Uspostava Resursne sobe odnosno Centra za rani rast i razvoj djece predviđena je i Strategijom razvoja BPK-a Goražde za period 2016-2020. godina.
– Vidjeli smo da iz finansijskih razloga nismo u mogućnosti da odmah krenemo sa otvaranjem Centra za rani rast i razvoj djece. Izvagali smo i procijenili mogućnost, te planirali Programom rada i Planom utroška sredstava Ministarstva za ovu godinu rad na ovim aktivnostima. U protekloj sedmici smo pripremili prijedlog tačke dnevnog, gdje smo tražili da nam Vlada da saglasnost da u narednih nekoliko dana resorna ministarstva obrazovanja i zdravstva potpišu Protokol o saradnji s nacionanim direktorom SOS-a. Supotpisnici Protokola, kao garant za otvaranje Resursne sobe, a poslije i Centra za rani rast i razvoj u našem kantonu bit će direktor SOS Kinderdorfa u Goraždu i premijer BPK-a Goražde – pojasnio je ministar Damir Žuga.
Resursna soba namijenjena je djeci sa poteškoćama u razvoju u dobi od tri do šest godina, kao i djeci iz marginaliziranih skupina.
– Nažalost, evidencija i podaci koje imamo pokazuju da imamo sve više ovakve djece. Tretnutni podatak govori da šestoro naše djece uzrasta od 3 – 6 godina odlaze u Foču, koristeći usluge tog centra, kao i u Sarajevo i njihovi mjesečni troškovi su negdje između 400 i 1.000 KM. Iz tog razloga su opravdani zahtjevi roditelja za formiranjem ovakvog centra i u Bosansko-podrinjskom kantonu – kazao je ministar Žuga.
Planirano je da se Protokol o saradnji potpiše naredne sedmice, kako bi Resursna soba  započela s radom u što kraćem roku.
– Za ovu godinu Ministarstvo obrazovanja je  već planiralo sredstva u iznosu od 15.000 KM. Ministarstvo zdravstva će se potruditi da obezbijedi druge troškove i po potrebi, preko zdravstvenih ustanova iz svoje nadležnosti stručni kadar – logopeda, defektologa i sl. – istakao je ministar.
On je izrazio uvjerenje da će Resursna soba u planiranom vremenskom roku prerasti u Centar za rani rast i razvoj djece namijenjen pružanju stručne podrške u prevazilaženju razvojnih poteškoća kod djece uzrasta od tri do šest godina.

Izvor:bpkg.gov.ba