NAJVEĆE SMANJENJE U IZNOSU OD ČETIRI MILIONA KM ODNOSI SE NA PRIHODE OD POREZA

Hits: 289

Prihodi u  budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde do kraja mjeseca novembra 2020.godine ostvareni  su u iznosu od 32.240.105 KM, uključujući i grant sredstva sa nivoa Federacije BiH u iznosu od 4.152.192.000 KM.

Prema riječima premijerke Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aide Obuće, budžet koji je planiran za ovu godinu neće moći biti ostvaren u onom iznosu u kojem je usvojen te s tim u vezi iz Vlade BPK Goražde apeluju na sve budžetske korisnike da u mjesecu decembru racionalno troše budžetska sredstva te da ne stvaraju obaveze za koje nemaju pokriće.

Kako ističe premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na osnovu dosad ostvarenih prihoda vidljivo je da planirani rebalans u iznosu od 42.428.966,00 KM se neće moći izvršiti u cjelosti, odnosno planirani rashodi u decembru mjesecu se moraju reducirati kako ne bi došlo do tekućeg deficita  blizu osam posto.

„U periodu januar-novembar 2020.godine, odobravanje sredstava budžetskim korisnicima pratilo je ostvarenje prihoda, te u tom smislu se pokušalo voditi računa o tekućoj likvidnosti, ali ono što je značajno uticalo na likvidnost u novčanom toku jesu neizmirene obaveze iz prethodnih godina u iznosu od blizu  4,5 miliona KM, te iz tog razloga trenutno imamo neizmirenih obaveza oko 3,5 mil. KM. U odnosu na isti period prošle godine prihodi u budžetu kantona niži su za oko 15 posto, a najveće smanjenje, u iznosu od oko četiri  miliona KM, desilo se u dijelu prihoda od indirektnih poreza. Poznato je  da smo tokom 2020. godine uradili rebalans budžeta u iznosu većem od 42 miliona KM, ali prateći prihode tokom godine evidentno je da se taj iznos neće moći ostvariti. Ovim tempom očekujemo da će ukupni prihodi u ovoj godini iznositi oko 39 miliona KM, tako da će se planirani rashodi u decembru morati reducirati kako ne bi došlo do deficita od osam posto – ističe premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Iako je situacija u budžetu veoma teška zbog smanjenog priliva sredstava, Vlada BPK Goražde uspješno je implementirala Zakon o ublažavanju negativnih posljedica izazvanih pandemijom virusa COVID-19 na kantonalnom nivou, u što je utrošeno oko million KM.

„Ono što procjene prihoda govore za iduću godinu iste nisu nimalo ohrabrujuće. Budžet BPK-a Goražde bez značajne podrške Vlade Federacije BiH neće moći isfinansirati ni Ustavom definisane funkcije, odnosno osjetiće se nedostatak sredstava, posebice ukoliko ne dođe do smirivanja pandemije korona virusa što će direktno uticati na smanjenje prihoda te u tom smislu Budžet može biti samo socijalni, a ne i razvojni kako bismo željeli da bude. Također, smanjenje prihoda značajno će uticati i na izvršenje niza drugih obaveza, te će se morati raditi redukcije troškova kako bi se na taj način održala likvidnost budžeta u narednoj godini“-ovom prilikom kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.