NASTAVAK AKTIVNOSTI U SKLOPU CRESSIDA PROJEKTA

Hits: 408

U sklopu projekta ”Poboljšanje kvaliteta vode rijeke Drine” koji se provodi kao dio međunarodnog projekta CRESSIDA – Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima rijeka Drine (BiH, Srbija i Crna Gora) i Drin (Albanija, Kosovo) i Makedonija, danas je u krugu preduzeća JKP ”6 mart” Goražde izvršena isporuka kanti za smeće koje će biti podjeljene javnim institucijama, školama, bolnicama i javnim preduzećima.
Asima Džambegović koordinator projekta ispred Općine Goražde u izjavi za medije kazala je nešto više o samom projektu – ”U okviru  projekta CRESSIDA pilot projekat koji realizujemo zajedno  sa općinama Novo Goražde i Foča u Federaciji BiH  jedna od aktivnosti jeste i dodjela kanti za smeće. Pored ove aktivnosti Općina Goražde je zajedno sa ove dvije općine realizovala i aktivnost na edukaciji djece te  čišćenje obala rijeke Drine što je bila prethodna aktivnost. Nadam se da ćemo sa podijelom kanti podići svijest građana o zaštiti okoliša i rijeke Drine.”
Današnjoj isporuci kanti prisustvovao je i načelnik Općine Goražde dr.sci. Muhamed Ramović – ”Općina Goražde dio je projekta CRESSIDA. Dobili smo 90 kanti koje ćemo podjeliti za 30 institucija. Obzirom da je Općina već ranije u saradnji sa kompanijom Bingo i firmom Eko život podjelila dio kontejnera za selektivno odlaganje otpada za pet gradskih škola, ove kante biće isporučene u škole Vitkovići i Ilovača i njihovim područnim školama, te u ostalim institucijama na području općine Goražde.”

screen-shot-2016-09-23-at-11-28-09-am

Projekat CRESSIDA ima za cilj da pruži podršku lokalnim zajednicama koje se nalaze u slivovima rijeka Drine i Drin, relevantnim državnim institucijama i poslovnom sektoru da učinkovito provode svoje lokalne strategije i planove vezane za održivi razvoj. Projektom je obuhvaćeno 18 lokalnih zajednica sa područja ovih 6 država uz period implementacije od marta 2014. godine do februara 2019. godine. Projekat je finansiran od strane Američke agencije za zaštitu okoliša/životne sredine.
Projekat “Poboljšanje kvaliteta vode rijeke Drine u CRESSIDA općinama/opštinama u Bosni i Hercegovini” kojeg provodi Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) implementiraju općine/opštine Goražde, Foča u FBiH i Novo Goražde kao zajednički pilot projekat. Na osnovu sporazuma o partnerstvu definisane su obaveze za realizaciju aktivnosti koje su predviđene akcionim planom i budžetom. Nosilac projektnih aktivnosti je općina Goražde, dok je ukupna vrijednost projekta 15.000,00 američkih dolara za pomenute tri općine. Prva od aktivnosti na čišćenju obala rijeke Drine i edukacije  sa učenicima osnovnih škola iz sve tri općine/opštine je uspješno realizovana. Druga aktivnost je nabavka kanti za smeće (po 90 za svaku općinu/opštinu) koja  je također uspješno završena.
Izvor: Gorazde.ba
%d bloggers like this: