NASTAVAK PREGOVORA SINDIKATA RADNIKA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVU I VLADE BPK U ČETVRTAK

Hits: 24

Kantonalni odbor nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde  danas je održao sjednicu na kojoj su razmatrani daljnji koraci sindikata, nakon što je Vlada BPK odbila prijedlog Mirovnog vijeća o povećanju koeficijenata.

Kako je na pres konferenciji nakon sjednice kazao predsjednik sindikata Emir Baščelija, usvojeno je nekoliko odluka

„ Kantonalni odbor NSS radnika zaposlenih u zdravstvu pozvao je Vladu BPK na nastavak pregovora u četvrtak 20. Februara u 12 sati u prostorije Doma zdravlja Goražde. Takođe, odlučeno je da se sutra održi kantonalna skupština sindikata na kojoj će biti referendumska pitanja članstvu da li su za tužbe i da li su za štrajk“ – pojasnio je Baščelija.

Dodao je da je nejasno zašto je Vlada BPK odbila prijedlog Mirovnog vijeća o povećanju koeficijenata

„ Želimo od Vlade BPK  čuti zašto je odbijen  prijedlog koji je Mirovno vijeće jednoglasno usvojilo, a u čijem sastavu su i predstavnici Vlade, uključujući i ministra zdravstva BPK-a. Mirovno vijeće predložilo je da se koeficijenti sada povećaju 0,2  za što po našim saznanjima ima sredstava u budžetu Zavoda zdravstvenog osiguranja, a da vremenom to povećanje ide na 0, 4 koliko je sindikat i tražio“ – precizirao je Baščelija.

Naglasio je da će nakon skupštine sindikata biti poznato da li će doći do odmrzavanja odluke o stupanju u generalni štrajk.

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona Goražde na trećoj vanrednoj sjednici nije prihvatila zaključak Mirovnog vijeća kojim se predlaže da se razmotri mogućnost povećanja koeficijenata za 0,2 odmah, a nakon toga linearno povećanje za preostalih 0,2, tj. dok se ne dostigne iznos od 0,4.

Iz Vlade su saopćili da Vlada podržava prijedlog da se razgovori sa Nezavisnim strukovnim sindikatom uposlenih u zdravstvu o povećanju plaća vode na osnovu realnih pokazatelja, uz eventualnu korekciju osnovice ili satnice. Koeficijenti su, prema zaključku Vlade, utvrđena kategorija i o njihovoj promjeni neće se voditi pregovori.

Naveli su da će okvir za eventualno povećanje proizilaziti iz finansijske mogućnosti budžeta BPK Goražde i budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde.

I Vlada BPK Goražde pozvala je Pregovarački tim Nezavisnog strukovnog sindikata zdravstvenih radnika na nastavak pregovora u cilju postizanja dogovora i potpisivanja Kolektivnog ugovora.

FENA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.