NASTAVAK SARADNJE OPĆINE GORAŽDE I UNICEF-a

Hits: 336

U cilju dogovora oko nastavka saradnje na unaprijeđenju socijalne i dječije zaštite danas je u Maloj sali Općine Goražde održan zajednički sastanak predstavnika Općine Goražde, UNICEF-a i Centra za socijalni rad Goražde. Sastanak je organizovan na inicijativu UNICEF-a koji je Općinu Goražde odabrao da bude jedna od 4 pilot općine u kojoj će se implementirati novi projekat  za koji je predviđeno million eura širom BiH.

Nešto više o samom projektu kazala je u izjavi za medije Selma Kazić, voditeljica programa Socijalne zaštite i inkluzije u UNICEF-u BiH: ’’Mi smo došli da se sastanemo sa predstavnicima Općine Goražde da razgovaramo o mogućnosti nastavka naše saradnje. Što se tiče UNICEF-a mi smo nekad prije desetak godina započeli tu saradnju koja se prije svega odnosi na unaprijeđenje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece. Malo šire gledano ona obuhvata i sektore obrazovanja, zdravstva i socijalne i dječije zaštite. Ovdje smo došli da vidimo zainteresovanost Općine da nastavimo saradnju u domenu unaprijeđenja situacije djece sa smetnjama u razvoju. Ova inicijativa je nastavljena u sklopu jednog šireg projekta kojeg finansira Evropska komsija u ukupnoj vrijednosti od million eura širom BiH. On traje tri godine, a fokus se daje na deinstitucionalizaciju odnosno na transformaciju  postojećih dječijih domova u BiH i na jačanje službi prevencije razdvajanja  djece od  porodica. Ovdje na specifičan način se bavimo sa djecom sa smetnjama u razvoju i iznalaženje mogućnosti  odnosno razvijanje usluga na nivou lokalne zajednice kako za djecu tako i za njihove porodice. Što se tiče transformacije institucija lokacije su tamo u biti gdje se nalaze institucije. To su sad za sad Tuzla, Mostar, Banja Luka. Trenutno se razmatra mogućnost da li će to biti Sarajevo ili Zenica, ali mi također radimo dodatno još 4 lokacije na način saradnje, kao što smo došli da razgovaramo u Goraždu. To su Banja Luka, Kozarska Dubica i neke lokacije koje nismo još usaglasili. Nas zanima razvijanje partnerskog odnosa sa općinom, odnosno naš zajednički rad kroz jednu metodologiju  lokalnog modela socijalne zaštite i inkluzije. Ovo se prije svega zasniva na jačanju multisektorske saradnje. UNICEF-u je u fokusu, odnosno ono na čemu mi insistiramo da bi djeca koja se susreću sa nekim problemima trebala biti u centru i nadležne institucije bi trebale činiti jedan sistem koji pomaže djecu, odnosno njihove porodice, da riješe svoj problem tako da mi inače ne samo na lokalnom nivou nego i na višim nivoima uvijek insistiramo  da postoji minimalna saradnja između ova tri sektora zdravstva, obrazovanja i dječije socijalne zaštite, a sem toga što Projekat nudi neka rješenja on nudi platformu za saradnju , on nudi razvijanje referalnih sistema saradnje , određenu metodologiju koja je već razvijena i koju već implementiramo u 45 općina BiH.’’

Općina Goražde ima veoma uspješnu saradnju sa UNICEF-om istakao je pomoćnik načelnika Općine Goražde Sanid Zirak:’’Ta finansijska sredstva u visini od million eura će se implementirati  kao što ste čuli u ove 4 odabrane  pilot općine i grada. To su Ljubuški, Kozarska Dubica, Banja Luka i Goražde. Ja moram naglasiti da smo mi  2009/2010. godien implementirali jedan veoma bitan projekat sa UNICEF-om. Tada smo radili jedan veoma bitan dokument koji se zvao ‘’Akcioni plan uključivanja u sistem dječije zaštite na području Općine Goražde’’. Većina aktivnosti iz tog Akcionog plana su implementirana u međuvremenu, zadužene institucije, subjekti su bili multisektoralnog karaktera od kantonalnog i općinskih institucija i vlasti  tako da možemo biti zadovoljni realizacijom tih aktivnosti iz tog dokumenta. Ovaj današnji sastanak je u funkciji sagledavanja rezultata implementiranih aktivnosti iz tog Akcionog plana i  definisanje budućih aktivnosti vezanih za implementaciju  ovog novog projekta.’’

U projekat će biti uključen i Centar za socijalni rad Goražde kazao je direktor ove institucije Elvir Prašo: ’’Ja sam dobio poziv za ovaj sastanak, još uvijek nismo dogovorili konkretne korake ali to nam jeste cilj, da izdefinišemo neke buduće procese rada. Svakako pošto sam prije radio u nevladinom sektoru znam kolike su mogućnosti, koja sredstva možemo povući od UNICEF-a obzirom da je to jedna globalna nevladina organizacija, koja povlači značajna sredstava, pa se nadam da ćemo uspjeti dogovoriti neke konkretne oblike saradnje za pomoć našim korisnicima, djeci, porodicama sa djecom ometenom u razvoju. Mi se nadamo da ćemo dobiti dio sredstava. Možemo biti jako sretni što smo mi jedan od 4 grada koji su obuhvaćeni ovim projektom.’’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.