NASTAVLJAJU SE AKTIVNOSTI NA USPOSTAVI MEHANIZAMA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U BPKG

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Hits: 353

U svjetlu provedbe Akcionog plana za borbu protiv korupcije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2020. godina, Tim za borbu protiv korupcije BPK-a Goražde danas je organizovao sastanak na kojem je razgovarano o donošenju Plana za borbu protiv korupcije za period 2016-2020. godina i Plana integriteta kao osnovnih dokumenata na kojima će se zasnivati aktivnosti prevencije i sprečavanja korupcije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Sastanku su prisustvovale tzv. kontakt tačke ili lica određena ispred organa uprave  i inistitucija BPK-a Goražde koja će sarađivati sa Timom za borbu protiv korupcije i biti zadužena za pripremu planova za borbu protiv korupcije.

Ovom prilikom istaknuto je da je borba protiv korupcije jedan od top prioriteta kada je riječ o pregovorima za pristupanje naše zemlje Evropskoj uniji, te da su na svim nivima vlasti u BiH formirani timovi za borbu protiv korupcije sa zadatakom da odgovore na zahtjeve Evropske unije u ovoj oblasti.

screen-shot-2016-12-06-at-11-28-03-am

– Naravno da ne mislimo samo se zaustaviti na deklarativnom, odnosno formalnom ispunjavanju tih uvjeta o osnivanju tima i sl. Sve je do nas i do građana BPK-a Goražde, gdje ćemo omogućiti mehanizme da oni mogu prijaviti svaki oblik korupcije na koji naiđu.  Kasnije će to biti dio rada Tima za borbu protiv korupcije, a eventualno, u nastavku, i pravosudnih institucija. Znači, do nas je da stvorimo efikasne mehanizme, da omogućimo građanima kantona mjesto gdje oni mogu prijaviti tu korupciju i biti zaštićeni na način da ne snose posljedice zbog toga što su to uradili – istakao je predsjednik Tima za borbu protiv korupcije Emir Sijerčić.

On je ovom prilikom izrazio uvjerenje da će ove mjere dovesti do smanjenja korupcije u našem društvu.

– Pristajanje u startu na situaciju da imamo korupciju i da će ona ostati, po meni, nije dobro. Jasno je da smo mi zemlja u tranziciji na putu ka Evropskoj uniji i sve zemlje koje su bile na tom putu imale su veći ili manji stepen korupcije, pa čak i one koje su najrazvijenije. Danas, naravno, i u tim zemljama ima koruptivnih radnji i koruptivnih oblika rada, međutim to je daleko u manjoj  mjeri nego što je to kod nas ili barem što pokazuju zvanične institucije koje se time bave – kazao je Sijerčić.

screen-shot-2016-12-06-at-11-27-52-am

On je istakao da su formalne aktivnosti oko uspostave mehanizama za prevenciju i sprečavanje korupcije na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde već u završnoj fazi, te da će građani uskoro biti upoznati sa konkretnim načinima prijavljivanja korupcije na nivou ovog kantona.

Istaknuto je, također, da bi 2017. godina, prema najavama međunarodnih institucija, trebala biti proglašena godinom borbe protiv korupcije u BiH.

Izvor: bpkg.gov.ba

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *