Nevrijeme praćeno jakom kišom, olujnim vjetrom i gradom, izazvalo je velike posljedice

Hits: 428

Nevrijeme praćeno jakom kišom, olujnim vjetrom i gradom koje je jučer u popodnevnim satima zahvatilo područje općine Goražde izazvalo je velike posljedice, pa je zbog obimnih padavina došlo do pojave bujičnih voda, začepljenja odvodnih kanala, što je prouzrokovalo plavljenje saobraćajnica, nanosa na saobraćajnicama, plavljenja podrumskih prostorija, a u samom centru grada tačnije u ulici Kulina bana došlo je i do plavljenja jednog dijela poslovnih prostorija. Nakratko je nestalo i električne energije, no ubrzo je uspostavljen sistem napajanja strujom.
Najizraženije posljedice od jučerašnjeg nevremena bile su u naselju Pobarnik, zatim ulicama Kulina bana, Zaima Imamovića, Doktora Karameha i 31. Drinske brigade.
Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Općine Goražde (PVJ) i radnici JKP ”6. mart” Goražde su intervenisali na navedenim lokacijama, ispumpavanjem vode i čišćenje zemljanih nanosa.

 

13501805_1240351185989658_5349064513303194629_n

Govoreći o nevremenu koje je zahvatilo našu Općinu v.d. komandant PVJ Općine Goražde Mustafa Geca je u izjavi za medije istakao – ”Što se tiče jučerašnjeg dana grad Goražde je zahvatilo nevrijeme oko 13h koje je izazvalo probleme u predjelima ulica Kulina bana, Titova, Himza Ćurovca, Pobarnik, Doktora Karameha i 31. Drinske brigade. Po pozivu građana najviše smo intervenisali u ul. Kulina bana, gdje je došlo do poplave poslovnih prostora odnosno objekata. Nedjelja, neradni dan bilo je teško komunicirati sa građanima ali smo uspostavili vezu putem telefona jer imamo saradnju sa tim građanima. Komisija za procjenu šteta će uraditi svoje i procijeniti nastalu štetu. Ulica Doktora Karameha je najopasnija što se tiče bujičnih voda sa područja Budića i tu smo intervenisali. Moram da pohvalim saradnju ove PVJ odnosno Općine Goražde Službe civilne zaštite i mjesne zajednice sa firmama Goraždeputevi, JKP ”6. mart”, MUP-om i svim institucijama i firmama koje gravitiraju na našem području. Angažovali smo radne mašine Goraždeputeva, na magistralnom putu M20 isto tako pranje ulica Kulina bana, Titova i Selvera Sijerčića, gdje su se ljudi JKP ”6. mart” angažovali, a zahvaljujući kantonalnom MUP-u i njihovim patrolama koji su regulisali saobraćaj nije došlo do još većih šteta, kao ni do saobraćajnih nezgoda. Najviše zahvaljujem građanima iz ovih navedenih ulica koji su izašli i svojim radom doprinijeli da bude manja šteta na objektima.
13502114_1169113659808169_1154829833756871553_n
Što se tiče Općine Goražde član sam Štaba, mi razmišljamo o rješavanju problema u ulici Kulina bana, ali vjerujte da ova ulica, potok, rijeka Drina pripada drugim nivoima vlasti, a što se tiče aktivnosti Načelnika Općine mi smo kandidovali neke projekte i to na većem nivou da se riješava. Što se tiče prihvata buičnih voda znam isto tako da se radi na sanaciji u ul. Sarajevska, ispod same Jabuke u RS-u, u Novom Goraždu da se dovede u ispravno stanje, da se pohvataju te buične vode da ne bi dolazilo do poplava. Magistralni put M20 održavaju Ceste FBiH, a posao je povjeren firmi Goraždeputevi čiji su ljudi odmah izašli na teren. Opremu imamo zahvaljujući ljudima koji nam to kupuju i mi smo tu da pomognemo. Što ne znači da neki od građana ne napadaju nas, ali mi ne možemo da u ovakvim uslovima od 15 ljudi plus četiri koja su angažovana na pet mjeseci djelovati na osam adresa u dvije minute. Ovim putem se izvinjavam svim građanima koji su uptili poziv, a mi nismo stigli jer ipak Kulina bana,Titova i Doktora Karamehe su bile najopasnije ulice, a bili smo i u ulici Pobarnik.
Što se tiče šteta od grada mi nemamo tu informaciju kolike su štete, to će prikupljati nadležna Općinska služba, odnosno Komisija za procjenu šteta. Onaj kod koga je nastala šteta može izvršiti prijavu, zatim će Komisija izaći na teren i to procijeniti.”

Izvor: gorazde.ba