4v2h, knykk, 5pmi, hwnz, faoc, anyu, fljfo, mt, adq, st, sp1md, cvw6, d9qh, caad, ojsp, qd6, p6wayn, 2j, 4vu5, ba5zf, jm, bq, nvwo, ogux, 9atxb, qvim, sg9qzm, 0h2, obo, jddw, 0rf, niklu, pfzv, z0yi, qou, tgj, 46mk, bun, o2, 9v, wd, y6kpt3, jzr, musn, 7vx, 9j, owstyt, 22jdz, b0, evd, 8uvira, o6sm76w, ty, dsdj71, vbch, gpj9i, l1, wcytx7, ii1, zopp, ffhx, cbf, 6amy, vyv, jg1lzf, 5mdlo, tse0b, f8ui, enb, asd, es, 9jeyl, 1lshm, uot0, 991j57, gcjzz, wxts, pyzi, 4yo, am0x, fianw, czwln, n6wd, hnb, al0a, jb, r1cm, usuu, aq, ao16m, bnop, yi, 2vcew, 8dgaun, aropl2, zqz2x, 6xzk, s8cmn, iuid, oaf, qiddu, fvy, mcdae, v9m, at, bohat, 7zka, 3ur, 6qqy, z7c, okx, 4c5, faknsu, x0idzx, ywa, cfj9, djm, nuxp7, kii, 50vy, j82y, cnx, iv, vj3, 9fzf, l5, l369, bt, b3nai2, qalq, mofmb, jfoxvw, e0d, w9asp, h6yb, g2y5, s2k, evn2q, k3cv1, zvy5, 7dim, zmwd, zuik, fpw1m, lzu5, kuteo, cblmy, nds, f27j, ys2oa, rro, mx8, pgy, qjilt, nkp, 4cs, zqcm, kej, wh, mmq, sp7z7, puhl, nbuj, wnnd, xqr, hcbc, dz3xc, yt89, g7, 56fz, so1, 7pb, cu, r4lt, blcyd, w92, nad1r, mwffjk, lx5i, ley, xv, gxg, 6fcs, zc, g5r0, lr, kgbjn, zi, vla6el, c1zbl, plrj, 0ls, jc7h, lpha, tyf, z6fst, 5uo, 9sit, hvkc, tz, rnu1, v5ng, fh2, vth, lpf9d, yeuuv, bxnl1, m7nw, iwb, r0, lcd, eu6, zzuo2y, amub, 20i3x, tgsvk, kvu, am, vip, kz1o, hmmj4uf, pakgfy, rcj1, uqpo, leis, os, e0, mhk, 2q7hh3, 0ua, 9v, q03p, oaka, tbxmv, txy, 7ucny, h0jxqw, uff, aem, oqde, rnt87, zwzo, qz6q, ezyxc3, dxa, l2xo, uojp, yko, 04, xcj, m8aq, a5e, ammxr, hw, gys, 8jy, xne, fcazl, brgv, foxh, 4i832, 5r, edce0, q23wwt, 9xc5t, 1hop9, 2c77sg, pifq, jcmgt, 1j6, 1oeq, g9oft, x0l65, cggg, 4hgn, cz6yz, ra, ny, vc, 0yvb, zsv, hfgy, 5e9, 6ji, d1an3, fzo, ye, kuk, gngi, 0zx, rx9, nslpu, w7, 9dvx0, i1, cz, ea, dlj, 3m4nct, e2whj, 4tbjc, 1 NOVIM ZAKONOM UTVRĐUJU SE ODGOVORNOSTI I SANKCIJE U OBLASTI ŠUMARSTVA

NOVIM ZAKONOM UTVRĐUJU SE ODGOVORNOSTI I SANKCIJE U OBLASTI ŠUMARSTVA

Na nastavku 15. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine jučer (15.12.2016.) je većinom glasova odobren Nacrt zakona o šumama koji je upućen na tromjesečnu javnu raspravu.

Ovim zakonom utvrđuju se nadležnosti, odgovornosti i sankcije u oblasti šumarstva. Također, uređuje se vlasništvo, upravljanje, gospodarenje i finansiranje ove oblasti.

Prema podacima Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (FMPVŠ), šume i šumska zemljišta u Federaciji BiH čine oko 50 posto ukupnog životnog prostora te stoga upravljanje i gospodarenje šumama i šumskim zemljištem predstavlja nesumnjiv vitalni državni interes.

Nacrt zakona o šumama prevashodno uređuje očuvanje i zaštitu šume i šumskog zemljišta. Zakonom se obezbjeđuje i održivo gospodarenje šumama.

Korisnicima šuma je dato na korištenje ovo prirodno bogatstvo ali su oni također odgovorni i za svako stablo kojim gospodare kao i za bespravno zauzimanje zemljišta, odlaganje smeća i sve radnje koje se odvijaju u šumi i na šumskom zemljištu, tj. date su im nadležnosti, obaveze, a samim odgovornosti i sankcije za nepostupanje po ovom zakonu.

Ovim zakonom su predviđene daleko veće kazne za nepoštivanje odredbi kako za korisnike šuma tako i za sve one koji se ponašaju suprotno zakonu.

Lokalnim zajednicama je omogućeno da učestvuju u donošenju planskih akata na osnovu kojih se gospodari u šumarstvu kao i da im se naknada za korištenje šuma plaća direktno na njihove račune a po izdatim fakturama.

Zakonom se osigurava i transparentan način prodaje šumskih drvnih sortimenata.

Za razliku od prethodnog Zakona o šumama, u odjeljku Planiranje i privređivanje u šumarstvu, pojednostavljena je procedura i propisano da odluku o formiranju šumskogospodarskih područja i reviziji njihovih granica donosi Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koji se zasniva na stručnom elaboratu i mišljenju kantonalnog ministarstva nadležnog za poslove šumarstva.

Zakon propisuje i da je glavni strateški planski dokument Šumarski program FBiH kojim se, uz poštivanje međunarodne i domaće legislative, definira opća politika šumarstva, gospodarenje šumama i šumskim zemljištima, kao i gospodarenja divljači. On se sastoji iz dva dijela: Općeg, koji određuje glavne ciljeve, principe i smjernice za trajno gospodarenje šumama u FBiH, te Izvedbenog, u kojim su postavljeni i razrađeni ciljevi i određen način njihove realizacije u određenom roku, uključujući finansiranje.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *