OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA DODJELU SADNICA MALINA SA SISTEMOM ZA NAVODNJAVANJE

Hits: 287

Nakon što je nedavno u Općini Goražde održan prvi sastanak  sa predstavnicima humanitarne organizacije Muslim Aid-a, a na sastanku je razgovarano o projektima koje ova humanitarna organizacija planira realizovati na području naše općine u ovoj i narednoj godini, a radi se o projektima plasteničke proizvodnje, uzgoj malina i izgradnja mini farmi, nedavno je Općina raspisala Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu sadnica malina sa sistemom za navodnjavanje  u površini od jednog duluma putem sufinansiranja.  Postoji velika zainteresovanost kad je u pitanju ovaj javni poziv, pa je nešto više o samom pozivu i načinu odabira korisnika u izjavi za medije kazao viši stručni saradnik za poljoprivredu u Općini Goražde Fadil Salković:

“Pravo  na učešće u projektu imaju sva zainteresovana lica sa područja Općine Goražde koja posjeduju poljoprivredno zemljište ili zemljište u zakup na period ne manje od 10 godina u površini od jednog duluma. Pravo na dodjelu sadnica sa sistemom za navodnjavanje ne mogu ostvariti ona lica koja su posljednjih  pet godina ostvarila to pravo po bilo kom osnovu. Općina Goražde potpisala je sporazum sa humanitarnom organizacijom Muslim Aid, čije je sjedište u Londonu, a imaju uspostavu u Sarajevu. U skladu sa tim realizuje se projekat uzgoja malina kroz ekonomsko osnaživanje porodica. Radi se o tome da se kod poljoprivrednih proizvođača finansira zasad malina kroz tripartitni ugovor. Muslim Aid finansira 40%, Općina Goražde 40% a krajnji proizvođač 20 %. Vrijednost  po jednom poljoprivrednom proizvođaču je 1. 620,00 KM. Obzirom da je sporazumom predviđeno 20 korisinika poslije cijele te procedure, Općina Goražde ovaj projekat sufinansira sa 12. 960,00 KM. Krajnji cilj je proširenje zasada maline kao i ekonomsko osnaživanje porodica. U BiH proizvodnja malina uzima sve veći mah iz razloga što je potražnja za plodovima maline jako izražena na zapadnom tržištu  i ne trebaju tu neka velika ulaganja, tako da se ta ulaganja vrlo brzo vrate i ostvaruje se profit. Što se tiče tržišta, mi imamo otkupne stanice u Ustikolini i Kopačima tako da za plasman maline nije upitan. Ovim projektom bit će odobreno 20 aplikacija, a odabir korisnika izvršit će zajedno stručna komisija koju će činiti predstavnici Općine Goražde i organizacije Muslim Aid.’’

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 01.11.2016. godine, a isti se može pronaći na sledećem LINKU i Oglasnoj tabli Općine Goražde. Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za finansije, trezor i privredu, kancelarija broj 58. Ili na telefon 221 002, lokal 256. Kontakt osoba Fadil Salković.

Izvor: gorazde.ba