ODRŽAN OKRUGLI STO U SKLOPU PROJEKTA FARMA II

U sklopu projekta Farma II kojeg finansiraju USAID/SIDA  ( Američka agencija za međunarodni razvoj i švedska agencija za međunarodni razvoj ) danas je u sali Ministarstva privrede  BPK-a Goražde održan okrugli sto u kojem su učešće uzeli predstavnici općina sa područja BPK-a i regije, kao i predstavnici udruženja poljoprivrednika.

Cilj današnjeg okruglog stola jeste predstavljanje projekta Farma II, kao i razmjena informacija u cilju bolje i uspješnije saradnje na implementaciji pomenutog projekta. Moderator okruglog stola Feđa Begović najprije je prisutnima predstavio dnevni red okruglog stola, nakon čega je Meliha Manojlović koja radi na projektu Farma II predstavila projekat kroz prezentaciju.Projekat USAID/Sweden FARMA II je petogodišnji projekat razvoja poljoprivrede i poljoprivrednog poduzetništva, vrijedan 16,3 miliona USD, koji se temelji na ostvarenjima iz prethodnih aktivnosti USAID-a i Vlade Švedske. Projekat USAID/Sweden FARMA II će se oslanjati na ove temelje kako bi povećao uticaj USAID-a i Vlade Švedske kroz moderatorski pristup kojim će se povećati konkurentnost tržišno orijentisanih organizacija proizvođača, te unaprijediti sposobnost javnih službi da ostvare i održe usklađenost sa EU. Projekat će trajati do 2021. godine, a planirana sredstva iznose 16,3 miliona američkih dolara. Od ukupnih sredstava, 3,5 miliona dolara su planirana za dodjelu grant sredstava kao pomoć modernizaciji poljoprivredne proizvodnje, razvoju novih tehnologija s ciljem dostizanja EU standarda za poljoprivredne proizvode u Bosni i Hercegovini. Projekat pokriva razne sektore (mljekarstvo, ljekovito bilje i med, voće i povrće, te peradarstvo). Za razliku od projekta Farma I koja je obuhvaćala saradnju samo sa privatnim sektorom, Farma II se provodi jednim dijelom u privatno sektoru a drugim dijelom radi se na sektoru ojačavanja regulatornog okruženja. Nakon prezentacije uslijedila je panel diskusija, a zaključci sa današnjeg okruglog stola dat će dobre informacije za dalji rad na ovom projektu. Riječ je o  trećem okruglom stolu po redu u sklopu projekta Farma II, a planirano ih je ukupno 11.  Prije Goražda okrugli stolovi su održani u Livnu i Zenici, a tokom naredne sedmice održat će se još dva u Mostaru i Trebinju.

U sklopu projekta provode se brojne aktivnosti od okruglih stolova, stručnih predavanja, studijskih putovanja, učešća na sajmovima, dodjele grant sredstava, škola poduzetništva, podrške pitanjima sigurnosti hrane.

Izvor: gorazde.ba

%d bloggers like this: