ODRŽAN PRVI SEMINAR O TEMI “EU INTEGRACIJEU KONTEKSTU BIH”

Predstavnici Vanjskopolitičke inicijative BiH u koordinaciji sa Vladom Bosansko- podrinjskog kantona Goražde juče su u hotelu „Behar“ Goražde organizovali prvi seminar na području Bosansko- podrinjskog kantona o temi „EU integracije u kontekstu BiH“. Dženana Živalj, ekspert za EU integracije i saradnica angažovana preko projekta „Podrška procesu evropskih integracija u Federaciji BiH“, na seminaru je govorila o procesu EU integracija u konktekstu Bosne i Hercegovine – šta je to što je do sada urađeno, kakvo je trenutno stanje i šta nas čeka u narednom periodu.
Prema informacijama Vanjskopolitičke inicijative BiH dosadašnje iskustvo u radu sa kantonima pokazalo je da veliki broj državnih službenika ne posjeduje potreban nivo znanja o samom procesu evropskih integracija. S tim u vezi, Vlada Bosansko- podrinjskog kantona Goražde izrazila je potrebu da se seminar organizuje za državne službenike, odnosno predstavnike kantonalnih uprava s područja Bosansko- podrinjskog kantona Goražde, jer je njihova uloga u procesu evropskih integracija i pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji veoma značajna.

„Smatramo da kadrovski nismo osposobljeni na način da se bez edukacije možemo aktivno uključiti u procese evropskih integracija. Ovo je samo jedan u nizu seminara koji će se održati u Goraždu. Očekujemo da ćemo biti dovoljno edukovani da odgovorimo na ona pitanja koja su u našoj nadležnosti“ – riječi su Emira Sijerčića, sekretara Vlade Bosansko- podrinjskog kantona Goražde i koordinatora evropskih intergracija u BPK Goražde.
On je još jednom podsjetio na značaj kantonalnih uprava za procese evropskih integracija.

„Jučer je državnim službenicima pojašnjeno u kojoj fazi je Bosna i Hercegovina prema evropskom procesu pridruživanja, kao i na koji način će biti uključeni kantoni u ovaj cijeli proce, a naročito sa aspekta obuke državnih službenika koji će u ovom procesu morati odgovarati na pitanja, pojašnjavajući stanje u Bosansko- podrinjskom kantonu Goražde. Ono što BiH čeka na tom putu jeste otvorenih 39 poglavlja u cijelom razgovoru sa Evropskom unijom gdje ćemo mi u prvoj fazi dobiti između 2.000 i 2.500 pitanja na koja će se morati odgovoriti iz Bosne i Hercegovine. Upravo dio tih pitanja će se odnositi i na nadležnosti kantona, na stanje u kantonima i iz tog razloga je veoma bitno da naši državni službenici danas dobiju znanja na koji će to način odgovarati prema EU. Ovaj seminar je za nas izuzetno važan i bitan proces kojim ćemo pokazati ozbiljnost kako kantona tako i države“ – kazao je Sijerčić.

Prema njegovim riječima, Vlada Bosansko- podrinjskog kantona Goražde ima plan da u narednom periodu formira tim koji će raditi u segmentu EU integracija Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji.
Osim održanih seminara u Unsko-sanskom, Srednjobosanskom a danas i u Bosansko- podrinjskom kantonu, predstavnici Vanjskopolitičke inicijative BiH seminar će održati i u ostalim kantonima u Bosni Hercegovini ukoliko se javi potreba za edukacijom u ovom segmentu.

Vlada BPK Goražde