PLANIRANO 320.000 KM ZA PODRŠKU PROJEKTIMA NIŽIH NIVOA VLASTI

Za podršku projektima nižih nivoa vlasti u budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu planiran je iznos od 320.000 KM. Prema riječima premijerke Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aide Obuće, odlukama Vlade BPK Goražde sa ekonomskog koda 614 100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti Vlada BPK Goražde uglavnom su podržani  infrastrukturni projekti lokalnih zajednica u sastavu BPK Goražde.

„Za projekat Grada Goražde  „Razvoj infrastrukture omladinskog nogometa/fudbal kroz širu društvenu zajednicu“ izdvojeno je 70.000 KM te 80.000 KM za projekat „Pomoć sportskim klubovima s područja Grada Goražde za učešće u redovnom sistemu takmičenja“.  56.000 KM izdvojeno je za projekat „Izvođenje termofasada na zgradi u ulici 1. slavne višegradske brigade“, dok je 20.000 KM izdvojeno za projekat „Formiranje izolatorija u Đačkom domu Goražde“. Kada je riječ o projektu Općine Pale u FBiH, 40.000 KM izdvojeno je za projekat „Poboljšanje kvaliteta života lokalnog stanovništva izgradnjom mosta u naselju Lunje“, a za realizaciju projekata u Općini Foča u FBiH 20.000 KM dato je za realizaciju projekta „Smanjenje siromaštva jačanjem lanaca vrijednosti u proizvodnji voća i povrća“  te 5.000 KM za projekat „Pomoć u opstanku nogometnog sporta na području Foča u FBiH“.

Već smo počeli  sa  finansijskom realizacijom ovih odluka i ja se nadam da ćemo u skladu sa našim finansijskim mogućnostima i punjenju budžeta BPK-a Goražde sve ove odluke realizirati do 31.12.2020.godine“-ističe premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: