“POBJEDA RUDET” ĆE I U 2017 GODINI NASTAVITI SA INVESTICIJAMA

Hits: 3339

U Ministarstvu za privredu BPK Goražde organiziran je prijem za generalnog direktora kompanije „Pobjeda Rudet“, Muhameda Hubanića. Hubanić je na 35. izboru najmenadžera i najkompanija u BiH nagrađen “Zlatnom plaketom”, priznanjem za doprinos razvoju goraždanske kompanije koja izvozi oko 76 posto svojih proizvoda i u ovoj godini bilježi rast proizvodnje za oko 20 posto.

Hubanić naglašava da je priznanje rezultat rada i ranijih rukovodilaca u firmi, kao i svih njenih uposlenika. Dodaje kako je izuzetno važna podrška kantonalnih i federalnih vlasti i očekuje da će ona biti nastavljena.

– Imamo stalne kontakte sa Vladom i sa Ministarstvom i iznalaze se rješenja kako pomoći privredi. Razgovarali smo i o 2017. godini, o revolving sredstvima koja će biti podržana od strane Kantona, tako da je to za nas jako veliki podsticaj da krenemo u ozbiljnije investicije – kazao je Hubanić.

Premijer BPK Goražde Emir Oković izrazio je zadovoljstvo što je ovakvo priznanje, u jakoj konkurenciji, nakon „Ginexa“ i „Bekto Precise“ koji su ga osvojili prethodnih godina, ponovo stiglo u Goražde.  novoosvojena priznanja ponovo govore u prilog tradiciji i kontinuitetu privrednog razvoja na ovom prostoru. Oković obećava nastavak podrške razvoju privrede i privlačenju novih investicija.

– Proizvodni kapaciteti i privreda na ovom prostoru bilježe kontinuiran rast i izuzetne uspjehe i konkurentni su na svjetskom tržištu. Na nama je da im budemo potpora, da se taj rast i razvoj nastave. U 2017. godini planiramo par projekata u vidu obezbjeđenja povoljnih finansijskih sredstava, dodjele grantova i učešće u finansiranju projekata koji su značajni za razvoj infrastrukture i industrijskih postrojenja – ističe ministar privrede BPK, Meho Mašala.

Na sastanku se razgovaralo i o planovima kompanije „Pobjeda Rudet“ u 2017. godini koji uključuju otvaranje transportne kapije, nastavak uređenja parking prostora i realizaciju završne faze tretmana otpadnih voda koje se iz Industrijske zone „Pobjeda“ ispuštaju u Podhranjenski potok.

AVAZ