POČELA REVIZIJA DIPLOMA UPOSLENIH U DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA U BPK GORAŽDE

Hits: 162

Proces provjere i revizije diploma svih uposlenih u državnim institucijama bit će proveden i na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde, potvrdila je kantonalna premijerka Aida Obuća.

Prema njenim riječima, Vlada BPK zadužila je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport da u saradnji sa Timom za borbu protiv korupcije BPK-a u narednih 12 mjeseci provede provjeru i reviziju diploma na području ovog kantona.

“Zaključkom smo zadužili ministarstvo da u saradnji s Timom za borbu protiv korupcije provede postupak provjere i revizije svih diploma, pri tome mislimo na sve diplome, osnovnih škola, srednjih škola i visokoškolskih ustanova. Šta će se utvrditi ja to ne mogu prejudicirati, samo se nadam da su diplome koje se nalaze u personalnim dosijeima uposlenih validne i da neće biti potrebe za nekim represivnim mjerama”, istakla je Obuća.

Naglasila je da će proces provjere i revizije diploma obuhvatiti nosioce izvršne vlasti, uposlene u kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, javnim ustanovama, zavodima, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač BPK ili se finansiraju iz kantonalnog budžeta te javnim preduzećima i privrednim društvima s većinskim kapitalom u vlasništvu BPK Goražde.

“Isti proces provest će se i na nižim nivoima vlasti jer smo istim zaključkom ovu incijativu spustili i na lokalni nivo. Zadužili smo dakle i Grad Goražde, kao i općine Pale i Foča u FBiH da i oni takođe provedu ovaj postupak provjere i revizije svih diploma uposlenih u institucijama vlasti te u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač grad odnosno općina”, precizirala je premijerka BPK Goražde.

Vlada FBiH je još u januaru ove godine na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke usvojila inicijativu za pokretanje revizije diploma svih uposlenih u federalnim organima uprave, institucijama, zavodima, direkcijama i drugim organima čiji je osnivač Federacija. Tada je pozvala i vlade kantona, gradove i općine da se pridruže ovoj inicijativi.

FENA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.