POLICIJSKI ODBOR VIŠE NIJE POLICIJSKI, NEGO POLITIČKI ODBOR

Hits: 93

Tokom javnih rasprava o Prijedlogu zakona o policijskim službenicima Sindikat policije BPK Goražde predložio je 24 izmjene, od kojih je devet označio kao prioritetne, ali je iz procedure njegovog konačnog usvajanja bio potpuno isključen. Ovo su istakli članovi Upravnog odbora Sindikata policije BPK, navodeći da, iako taj zakon već stupa na snagu, ni do danas nemaju njegov konačan tekst.

– Nećemo da se bavimo politikom, ali ne damo svoja prava niti da nas iko budalama pravi. U tih devet članova nama su bili sporni pogotovo član 71. i 138., a taj 138. je stavljanje policije pod političku kontrolu. To više nije policijski, već politički odbor. Do sada su u Policijskom odboru učestvovala dva predstavnika Uprave policije i jedan predstavnik MUP-a. Sada je to obrnuto, sada su dva državna službenika, a jedan iz Uprave policije – ističe Damir Bogunić.

Utjecaj politike

Ministrica unutrašnjih poslova BPK Nizama Rišljanin kaže da se na izradi tog zakona radilo od 2013. godine i da je već tada najveći dio njegovog sadržaja usaglašen s Upravom policije, Sindikatom, ali i EUPM-om i OHR-om. 

– Policijski odbor radi po žalbama policijskih službenika, ali i građana. Često su to žalbe koje pripremi komesar. Recimo, on na disciplinski postupak pošalje policijskog službenika, a po žalbi bi trebao odlučiti Policijski odbor. Ako je komesar imenovao dva policijska službenika i ako su oni većina, automatski dolazimo u situaciju da će oni samo potvrditi odluku komesara, jer malo je onih koji su podređeni rukovodiocu, a da će mu se direktno suprotstaviti. Na ovaj smo način ispoštovali preporuku iz izvještaja USAID-a iz 2015. godine, koja kaže da se osigura da se u sastavu Policijskih odbora garantira minimalan utjecaj policijske agencije čija se odluka žalbom dovodi u pitanje – pojašnjava Rišljanin.

Ona dodaje da se ovim zakonom garantiraju jednaka prava svim policijskim službenicima, jer će umjesto uskog kruga onih s visokim činovima, za pozicije u komisijama moći konkurirati svi službenici s adekvatnom školskom spremom. U situaciji kada pojedine pozicije u policiji nisu popunjene, zakon omogućava i da službenik s nižim činom bude plaćen za posao koji obavlja dok je raspoređen na poziciju za koju je potreban viši čin.

Iz Sindikata najavljuju da će o eventualnim mjerama u vezi s ovim zakonom odlučiti narednih dana.

Pregovori o plaćama

Iz Sindikata policije BPK najavljuju da će narednih dana inicirati i početak pregovora o povećanju plaća policajcima. 

– Na ljestvici od deset kantona u FBiH mi smo na devetom mjestu. Iza nas je samo uposlenik MUP-a Posavskog kantona. Osnovna plaća policijskog službenika u BPK iznosi 680 maraka – kaže Amel Džebo, zamjenik predsjednika UO Sindikata, te dodaje da je posljednje povećanje plaće policajca u BPK bilo prije 12 godina.

AVAZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.