PONIŠTENA PROCEDURA PRIJEMA POLICAJACA U MUP BPK

Hits: 2999

Općinski sud u Goraždu poništio je proceduru izbora kandidata u Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK Goražde na radno mjesto policijski službenik u Upravi policije MUP-a BPK Goražde – početni čin policajac.
Odlučujući po tužbi jednog broja kandidata, koji su smatrali da su oštećeni tokom provođenja javnog konkursa, istom presudom Ministarstvu je naloženo da u ponovljenom, zakonitom postupku utvrdi listu kandidata. Radi se o nepravomoćnoj presudi, a strane u postupku imaju pravo žalbe drugostepenom, Kantonalnom sudu u Goraždu.
Izvor – AVAZ
%d bloggers like this: