POTPISANA SARADNJA SA ZAJEDNICAMA UKLJUČENIM U PROJEKAT “CRESSIDA”

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0

Hits: 67

Projekat CRESSIDA ima za cilj pružiti podršku lokalnim zajednicama koje se nalaze u slivovima rijeka Drina i Drin (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Makedonija i Srbija), relevantnim državnim institucijama i poslovnom sektoru da učinkovitije provode svoje lokalne strategije i planove vezane za održivi razvoj. Projekat finansira Američka agencija za zaštitu okoliša, a ukupna vrijednost projekta u ovoj godini je 15.000 dolara.

Screen Shot 2016-06-08 at 1.33.44 PM

U projektu učestvuje ukupno 18 općina iz zemalja učesnica u projektu. Među njima su i općine Goražde i Foča u FBiH i opština Novo Goražde.

Projekat ima višestruk značaj a njegovi su direktni učesnici, osim pomenutih lokalnih zajednica su i đaci goraždanskih osnovnih škola “ Husein ef. Đozo”, “ Fahrudin Fahro Baščelija”, “ Ustikolina” ( Foča u FBiH) i “ Vuk Karadžić” ( Novo Goražde).

Oni su, u okviru projekta, prvog dana njegove realizacije, prisustvovali edukativnim radiocima o kapacitetima i vrijednostima rijeke Drine koje su održana u Novom Goraždu i Goraždu, čistili drinsko priobalje između ove dvije lokalne zajednice, družili se, poslali poruke u javnost o potrebni odgovornijeg odnosa prema rijeci Drini i prirodi uopšte.

-Shvatili smo da je jako važno da se brinemo o životnoj sredini, a posebno o rijeci Drini koja je veoma značajna za sve nas i može postati važno turističko središte u regionu, za sve vrste rekracije. Trebamo paziti da uz rijeku i u rijeku ne bacamo smeće. Naša je parola “Manje smeća – veća sreća”- kazala je Marija Đurđević iz OŠ “ Vuk Karadžić” iz Novog Goražda.

Meriha Ratković iz OŠ “ Husein ef. Đozo” kaže kako su i mladi svjesni da su zaštita i očuvanje životne sredine značajan problem savremenog društva. Najbitnije je da ljudi počnu racionalnije koristiti prirodne resurse. Moramo zaustaviti nesavjestan odnos prema prirodi, rijekama naročito koje se zagađuju i tako se uništavaju njihove vrijednosti. A mi imamo našu rijeku Drinu kojoj osim na riječima moramo posvetiti i mnogo više ljubavi djelima, tako što ćemo je čuvati od zagađenja svih vrsta – kaže Meriha.

Nakon Novog Goražda Goražda slijede slične aktivnosti i u općini Foča u FBiH.

Nakon zajedničkih aktivnosti đaka osnovnih škola iz Goražda, Novog Goražda i Foče u FBiH, u Općini Goražde su načelnici ovih lokalnih zajednica dr. sci Muhamed Ramović, Dalibor Nešković i Zijad Kunovac potpisali Memorandum koji se odnosi na saradnju sa lokalnim zajednicama uključenim u projekat a kojim ima za cilj dodjelu grant sredstava za implemntaciju projektnih aktivnosti i drugih benefita za općine.

Memorandum je u ime nosioca projekta, organizacije REC (Regionalni centar za zaštitu okoliša) potpisala Lejla Šuman, direktorica REC-a za Centralnu i Istočnu Evropu.

-Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u području održivog razvoja, sa posebnim fokusom na zaštitu voda.Cilj Memoranduma je potvrđivanje učešća u ovom velikom projektu i dodjela grant sredstava koja će biti dodjeljenja općini Goražde kao lideru ovog projekta u kome kao partneri učestvuju općina Foča u FBiH i Opštine Novo Goražde iz Republike Srpske za implementaciju projekta koji se tiče zaštite sliva rijeke Drine – istakla je Šuman.

Zadovoljstvo učešćem u projektu, osobito zbog značajnog angažovanja mladih u njemu, istakli su, nakon potpisivanja Memoranduma dr. Ramović, Nešković i Kunovac, načelnici lokalnih zajednica kojima će kroz projekat biti omogućena i nabavka opreme komunalne infrastrukture, konkretno manjih kontejnera koje će koristiti porodična domaćinstva.

 

Screen Shot 2016-06-08 at 1.36.07 PM

O izuzetnoj saradnji Općine Goražde sa općinama Novo Goražde i Foča u FBiH govorio je načelnik dr.sci. Muhamed Ramović  – „Ovo je još jedan dokaz dobre saradnje između Novog Goražde, Goražda i Foče u FBiH. Mi smo zajednički uključeni u projekat REC-a gdje smo bili zajedno na jednoj konferenciji i predložena su sredstva da možemo aplicirati. Donijeli smo zajedničku odluku da to bude upravo projekat posvećen mladima, odnosno projekat ekološke prirode. Zaista smo naišli na razumijevanje škola i našeg Ministarstva. Mladi su tu da se druže i da nam pomognu oko čišćenja same obale rijeke Drine ali i druženje u sve tri lokalne zajednice. Ovaj projekat se pokazao izuzetno opravdanim. Ovakve i slične projekte ćemo uvijek podržavati. Ovo nam je dalo dobru ideju da naredne godine kada budemo obilježavali Dan rijeke Drine upravo da uključimo još više lokalnih zajednica iz okoline.“

„Ispred regionalnog centra za okoliš želim da izrazim zahvalnost svim općinama koje učestvuju u ovom Projektu. Što se tiče samog Memoranduma on je potpisan u okviru međunarodnog projekta kojeg finansira Američka agencija za zaštitu okoliša koji se zove CRESSIDA odnosno jačanje kapaciteta lokalnih zajdnica za područje održivog razvoja sa posebnim fokusom na zaštitu voda, obzirom da se nalazimo na samoj rijeci Drini. Cilj današnjeg  potpisivanje sporazuma i Memoranduma o saradnji jeste dodjela grant sredstava koja će biti dodijeljna Općini Goražde kao lideru ovog Projekta i druge dvije općine koje učestvuju kao partneri Foča u FBiH i opština Novo Goražde iz RS-a za impelementaciju projekta koji se tiče zaštite sliva rijeke Drine.

 

Što se tiče ovog sporazuma dodijeljena su sredstva u iznosu od 15.000,00 dolara s tim da je ovo samo inicijalna faza jer projekat traje tri godine tako da se ja nadam da ćemo u naredne tri godine imati istu visinu sredstava, a možda čak i veću jer su takve naznake predstavnika Američke agencije za okoliš. Što se tiče lokalnih zajednica one su pripremile zajednički projekat koji će biti implementiran zajedno sa osnovnim školama sa područja ove tri općine. U okviru projekta, osim ekoloških radionica i ekeoloških akcija koje su nam zaista neophodne, na ovom području u okviru ovog Projekta biće nabavljena određena oprema odnosno kontejneri za razvrstavanje otpada i kante koje će biti postavljene čitavim slivom rijeke Drine. Uradiće se promotivni film svih aktivnosti koje se budu radile i koji je vezan za samu promociju sliva rijeke Drine i koji će biti emitovan i na završnoj konferenciji projekta, te u samom sjedištu Američke agencije za zaštitu okoliša u Americi.“- u izjavi za medije kazala je Lejla Šuman.

Prilikom današnjeg potpisivanja memoranduma, načelnik Zijad Kunovac je istakao da će Općina Foča FBiH da nastavi sa dobrom saradnjom koju ima sa općinama Goražde i Novo Goražde – „Prvenstveno nam je cilj bio da se djeca druže, a pored tog druženja da imamo i koristi što se tiče ekološke svijesti djece kroz druženje sa djecom iz Goražda i Novog Goražda. Djeca iz naše lokalne zajednice imaće priliku da čiste na prostoru sve tri lokalne zajednice i kroz druženje da očiste svoju životnu sredinu i na takav način preuzmu dio obaveze kao mladost da u narednom periodu čuvaju životnu sredinu. Ono što ćemo u narednom periodu imati kao lokalna zajednica pomoći ćemo komunalnu  infrastrukturu i nabavkom oko stotinjak kontejnera koje ćemo u narednom periodu podijeliti svakom stanovniku i koji ćemo dati pojedinim ljudima u urbanom dijelu naše Ustikoline i na taj način spriječiti dalje nagomilavanje smeća pored kontejnera tako da će savaki stanovnik imati pored svoje kuće imati mogućnost da čuva i da se brine dok ne dođe komunalno preduzeće da odveze otpad. Na ovaj način ćemo spriječiti ekološke katastrofe i nadam se u narednom periodu kroz ovakve projekte sačuvati našu životnu sredinu.“

Izvor, gorazde.ba

Share this...
Share on Facebook
Facebook
0